ualin.com
Додати статтю | Реєстрація


Інтернет
Автомобілі та мотоцикли
Бізнес
    Гроші, кредити, депозити
    Договіри
    Енергетика
    Жінка на роботі
    Охорона праці
    Перші кроки в бізнесі
    Питання податків
    Протипожежна безпека
    Робота, резюме
    Устави, засновницькі документи
Будівництво, ремонт
Дім та родина
Діти
Захоплення, хобі
Комп'ютери та ПЗ
Красота, імідж, косметика
Медицина та здоров'я
Мода, стиль
Приготування їжи
Психологія та тренінги
Реклама та PR
Релігія, непізнане, окультизм
Реферати, курсові, лабораторні, методички
Собаки, кішки, рибки, птахи
Суспільство та політика
Товари та послуги
Туризм, подорожі
Фітнес, схуднення, дієти
Чоловік та жінка
Афіша жовтня Україна  
Що можна їсти після пологів  
Якщо батько один  
Ти скоро станеш татом!  
Фонд імені Сун Цінлін  
Молоко спалює зайвий жир  
Як боротися з міллю  
Аромат тижня Muguet Guerlain  
Мазь еритроміцину  
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ  
Безкоштовне розміщення статей: психологія, тренінги, авто, красота, мода, родина - ualin.com
выгодные   2011   янцзи   збільшення   запор   біль   intragup   Міжрегіональне   співробітництво   України   Хребта   оптимізація   медицина   лікування   Квіти   офор   мануальна  
Зберегти сторінку Зробити стартовою Відправити другу
 укр
 рус
CТАТУТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
CТАТУТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
До цього Статуту можуть бути внесені зміни, про що Товариство в терміни, встановлені чинним законодавством, інформує орган, яких здійснив державну реєстрацію Товариства, та інші уповноважені органи в випадках та порядку, встановлених чинним законодавством.   
   C Т А Т У Т
   
   ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
   
    «TOOPS»
   
   
   
   м. Луцьк
   2017 р.
   
   1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   
   1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «TOOPS» (далі по тексту То-вариство) створено відповідно до вимог законодавства України, є самостійним господарюючим су-б'єктом, що володіє правами юридичної особи, що здійснює виробничу і комерційну діяльність із ме-тою одержання прибутку.
   1.2. Засновником Товариства є:
   Товариство з обмеженою відповідальністю «ООО TOOPS», ідентифікаційний номер 24523452345234523, зареєстровано _________________________________________________________________________________________
   1.3. Товариство одержує права юридичної особи з моменту його державної реєстрації.
   1.4. Товариство вправі від свого імені укладати договори, (контракти), одержувати майнові й особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарських, третейських судах.
   1.5. Товариство керується у своїй діяльності чинним законодавством України, а також цим Статутом .
   1.6. Товариство має печатку, штампи з найменуванням Товариства, бланки зі своїм на-йменуванням, може мати фірмовий знак і інші реквізити.
   1.7. Товариство має самостійний баланс, поточні та вкладні (депозитні), валютний і інші ра-хунки в установах банків України і за кордоном. Товариство діє на основі повного госпрозрахунку, самооплатності і самофінансування.
   1.8. Товариство має фірмове найменування:
   Українською мовою:
   - повне: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «TOOPS»;
   - скорочене: ТОВ «TOOPS».
   Російською мовою:
   - повне: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «TOOPS»;
   - скорочене: ООО «TOOPS».
   1.9. Товариство відповідає за своїми обов'язками усім належним йому на праві власності майном.
   1.10. Держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства, так само як і Товариство не відпо-відає по зобов'язаннях держави. Засновник Товариства відповідає по зобов'язаннях Товариства в ме-жах свого внеску.
   1.11. У випадку, якщо Засновником не внесено своєї частки в зазначені цим Статутом або додатковими угодами терміни, Учасник відповідає по зобов'язаннях Товариства і не внесеною части-ною внеску.
   1.12. Місцезнаходження Товариства: _________________________________________.
   
    2. ЦІЛЬ І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.
   
   2.1. Товариство створюється з метою одержання прибутку на основі здійснення нижченаведених видів діяльності.
   2.2. Предметом діяльності Товариства є:
   - технічне обслуговування та ремонт автомобілів;
   - оптово-роздрібна торгово-закупівельна діяльність: торгівля автомобільними деталями та приладдям, деревиною, залізними виробами, фарбами та склом, інструментом, фанерою, плитами та панелями, продуктами харчування, товарами народного споживання, одягом, спортивними това-рами, промисловими товарами, автомобілями і запчастинами до них, напоями, у тому числі алкого-льними, тютюновими виробами, ПММ, газом, електроенергією, сільськогосподарською продукцією, обладнанням та іншими товарами;
   - інші види оптової торгівлі;
   - роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, не віднесеними до інших угру-пувань;
   - виконання будівельних, ремонтно-будівельних, монтажних і інших робіт підрядним і господарським способом, промислове і цивільне будівництво;
   - інші будівельні роботи і роботи по завершенню будівництва;
   - капітальний ремонт і реставрація будинків і споруджень;
   - проектні, проектно-дослідницькі, дослідницькі роботи;
   - виробництво, закупівля, збереження та реалізація сільськогосподарської продукції і сировини, у тому числі зернових культур;
   - посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів народного споживання, ПММ;
   - виробництво товарів народного споживання і продукції виробничо-технічного приз-начення;
   - виробництво та реалізація харчових товарів;
   - забезпечення суб’єктів сільськогосподарської діяльності засобами захисту рослин, постачання мінеральних добрив;
   - громадське харчування, створення ресторанів, кафе, барів та інших закладів громад-ського харчування;
   - послуги з ремонту, збуту, наданню в прокат автотранспортних засобів організаціям і приватним особам;
   - надання брокерських, агентських, консигнаційних і інших послуг;
   - здійснення у встановленому порядку експортно-імпортних операцій;
   - збут;
   - надання торгових і побутових послуг, будівництво і експлуатація підприємств суспі-льного харчування, побутового обслуговування населення, готелів, ательє, пунктів прокату;
   - виготовлення і ремонт меблів на замовлення населення;
   - надання транспортно-експедиційних послуг по перевезенню й організації збереження вантажів, організація перевезень вантажів і пасажирів морським, автомобільним транспортом як на внутрішніх, так і на міжнародних транспортних лініях;
   - надання послуг для розвитку культури, туризму, спорту, включаючи рекламно-видавничу діяльність на орендованому, придбаному, власному поліграфічному устаткуванні;
   - виробництво і реалізація виробів культурно-побутового призначення;
   - організація охорони різноманітних об'єктів;
   - виробництво і реалізація будівельних матеріалів;
   - постачання, забезпечення сировиною і необхідними матеріалами підприємств вугіль-ної, коксохімічної і металургійної промисловості;
   - виробництво і реалізація науково-технічної й іншої продукції (документації, результа-тів наукових досліджень, зразків нових видів устаткування і його деталей, нових сортів сировини і матеріалів, експертних досліджень, прогресивних методів виробництва , праці і керування);
   - створення, придбання і продаж об’єктів інтелектуальної власності, у тому числі "ноу-хау",
   - дослідження, консультації, навчання і проведення економічних експертиз у сфері ор-ганізації керування, маркетингу, зовнішньоекономічної діяльності, фінансів, права, інформаційні по-слуги;
   - надання консалтингових послуг;
   - експертна оцінка рухомого і нерухомого майна, машин, обладнання, майнових прав, бізнесу, цінних паперів, інтелектуальної власності, цілісних майнових комплексів на території Укра-їни;
   - прокат і лізинг промислового устаткування, засобів автотранспорту, відеотехніки, оргтехніки, тиражування, виробництво і прокат кіно-теле-відеопродукції;
   - надання послуг по складуванню вантажів, їх консигнації і розконсолідації;
   - оптова, роздрібна, комісійна торгівля, інші види торговельної діяльності, зовнішня торгі-вля;
   - збір, переробка, реалізація вторинних відходів;
   - оптова і роздрібна торгівля алкогольними і тютюновими виробами;
   - оптова і роздрібна торгівля лакофарбовими матеріалами і товарами побутової хімії;
   - торгово-закупівельна діяльність, у тому числі за готівку;
   - організація пунктів обміну іноземної валюти;
   - скупка і реалізація дорогоцінних каменів і металів, виготовлення і реалізація ювелірних виробів;
   - виробництво товарів народного споживання (продовольчі і непродовольчі товари);
   - виробництво продукції промислово-виробничого і науково-технічного призначення;
   - ігорний бізнес;
   - внутрішні і зовнішні перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським, повітряним, автомобільним транспортом ;
   - виробництво продуктів харчування, хлібобулочних і кондитерських виробів;
   - виробництво, передача і постачання електроенергії;
   - виробництво і постачання тепло - енергії;
   - видобуток, переробка, реалізація природного, побіжного нафтового газу;
   - видобуток, збагачення, переробка, реалізація вугілля, сланців, торфу;
   - розвідка й експлуатація корисних копалин;
   - виробництво і реалізація продуктів промислової хімії, іншої продукції основної хімії;
   - виробництво кіно- і фотоплівки, фотопапера, фото-желатину, магнітної стрічки й інших фотохімічних виробів;
   - фото послуги;
   - виробництво товарів побутової хімії;
   - виробництво і реалізація продуктів нафтохімічної промисловості;
   - виробництво азбестотехнічних виробів;
   - машинобудування, виробництво станків і приладобудування;
   - виробництво товарів електротехнічної промисловості;
   - виробництво і реалізація товарів автомобільної промисловості;
   - ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів;
   - мийка автомобілів;
   - установка авто-сигналізації;
   - організація автостоянок;
   - торгівля транспортними засобами, іншими номерними агрегатами, авто запчастинами;
   - виробництво і сервісне обслуговування систем і засобів, провадження робіт, що забезпе-чують технічний захист інформації;
   - виробництво металевих конструкцій і виробів;
   - виробництво контейнерних і збірних будинків, виробництво будівельних металовиробів;
   - виробництво металевої транспортної тари;
   - виробництво виробів деревообробної і целюлозно-паперової промисловості;
   - ремонт меблів;
   - виробництво будівельних і лицювальних матеріалів;
   - виробництво виробів скляної і фарфорової промисловості;
   - виробництво і реалізація продукції легкої промисловості;
   - виробництво і реалізація парфюмерно-косметичних виробів;
   - виготовлення тютюнових виробів;
   - виготовлення пива і вина;
   - виготовлення спирту, лікеро-горілчаних і коньячних виробів;
   - виробництво і реалізація продукції плодоовочевої, м'ясної і молочної промисловості;
   - виробництво і реалізація продукції поліграфічної промисловості;
   - створення і утримання штемпельно-граверних майстерень;
   - виготовлення печаток і штампів;
   - надання послуг, зв'язаних з охороною колективної і приватної власності, а також охоро-ною громадян;
   - юридична практика;
   - виробництво і ремонт приладів виміру і контролю;
   - виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт і кадастрових зйомок;
   - лінійне будівництво;
   - пусконалагоджувальні роботи;
   - рекламні послуги;
   - побутове обслуговування населення;
   - утримання готелів;
   - будівництво й експлуатація фізкультурно-спортивних комплексів і реабілітаційних центрів, організація саун;
   - організація й експлуатація мереж кабельного телебачення;
   - організація виставок, ярмарків, симпозіумів, концертів, спортивних заходів;
   - організація атракціонів, клубів, дискотек, відеотек і відеосалонів;
   - надання інформаційних послуг підприємствам, організаціям, населенню;
   - проведення маркетингових досліджень, консалтинг;
   - здійснення усіх видів зовнішньоекономічної діяльності;
   - інші види господарської діяльності, не заборонені законодавством України.
   Види діяльності, які підлягають ліцензуванню, будуть здійснюватися після одержання від-повідної ліцензії у встановленому законодавством порядку.
   
   3. ПРАВА ТОВАРИСТВА.
   
   3.1. Для здійснення цілей, передбачених цим Статутом, Товариство має право в порядку, передбаченому чинним законодавством і Статутом:
   а) вступати в господарські і цивільно-правові відношення з будь-якими підприємствами, ор-ганізаціями, установами, об’єднаннями підприємств, іншими юридичними особами, а також грома-дянами;
   б) здійснювати як на Україні, так і за кордоном усякого роду угоди й інші юридичні акти, у тому числі зовнішньоторговельні і вексельні, а також угоди купівлі-продажу, постачання, міни, оренди, підряду, позики, перевезення, страхування, доручення, комісії, зберігання, спільної діяль-ності й інші, а також брати участь у торгах, аукціонах, виставках і організовувати їх; виступати генеральним підрядником у договорі підряду в капітальному будівництві;
   в) створювати дочірні підприємства, філії і представництва, інші відокремлені підрозділи на території України та інших країн. Філії і представництва, відокремлені підрозділи діють від його іме-ні на підставі положень про них, що підтверджуються Товариством, а дочірні підприємства - на ос-нові Статуту, який затверджується Товариством.
   г) здійснювати випуск цінних паперів (відповідно до чинного законодавства);
   д) брати участь у створенні і діяльності господарських товариств, об'єднань, підприємств і інших організаційних структур;
   е) користуватися кредитами банків в іноземній і національній валюті;
   ж) самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;
   з) користуватися усіма іншими правами відповідно до чинного законодавства.
   
   4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.
   
   4.1. Для забезпечення діяльності Товариства утворюється Статутний капітал в розмірі 180 000,00 грн. (сто вісімдесят тисяч гривень 00 копійок) гривень у грошовому та майновому вигляді.
   Засновник на момент державної реєстрації Товариства формує не менше 50 % Статутного капіталу грошовими коштами, що підтверджується документами.
   Засновник зобов’язаний повністю сформувати Статутний капітал не пізніше одного року з моменту державної реєстрації Товариства у грошовому та майновому вигляді.
   4.2. Розмір Статутного капіталу може бути змінений у порядку, передбаченому законодав-ством, за рішенням Учасника Товариства.
   4.3. В рахунок оплати частки Статутного капіталу можуть бути передані кошти, різноманіт-ного роду майно, а також майнові права. Майно, передане Товариству в рахунок оплати Статутного капіталу, не може бути істотно змінене без згоди Учасника і у випадку його виходу з Товариства, по-вертається Учаснику по його бажанню в натуральній формі.
   4.4 Учасник Товариства не має відособленого права на майно, що було ними передано То-вариству у вигляді внеску в Статутний капітал.
   Оцінка і передача майна оформлюється актами прийому-передачі, що підписуються Учас-ником Товариства, що передає майно, з однієї сторони і директором або головним бухгалтером з ін-шої сторони.
   4.5. Ризик випадкової загибелі або псування майна, що є власністю Товариства, лежить на Товаристві.
   4.6. Збільшення Статутного капіталу може бути здійснено тільки після внесення цілком уча-сником свого внеску.
   Зменшення Статутного капіталу Товариства припускається після повідомлення про це усіх його кредиторів у встановленому законодавством порядку. Рішення Товариства про зміну розмірів Статутного капіталу набирає сили з дня внесення цих змін у державний реєстр.
   4.7. Товариство має право у відношенні майна, що є його власністю, починати будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству і дійсному Статуту.
   
   5. ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА
   І ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА.
   
   5.1. Товариство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах повного госпрозрахунку, відповідає за результати своєї господарської діяльності, за виконання узятих на себе зобов'язань перед трудовим колективом і партнерами по укладених договорах, перед держбюджетом і банками відповідно до чинного законодавства.
   5.2. Товариство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, вихо-дячи з попиту на вироблену продукцію, роботи, послуги і необхідності забезпечення виробничого розвитку Товариства, підвищення особистих прибутків його робітників. Основи планів складають договори, укладені зі споживачами (покупцями) продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріа-льно-технічних ресурсів.
   5.3. Товариство на основі вивчення кон'юнктури ринку, можливостей потенційних партне-рів, інформації цін організує матеріально-технічне забезпечення виробництва і капітального будівни-цтва шляхом придбання ресурсів на ринку товарів і послуг.
   5.4. Товариство реалізує свою продукцію, роботи, послуги й залишки виробництва по цінах і тарифам, установленим самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодав-ством, по регульованих цінах.
   5.5. Майно Товариства складають основні фонди й оборотні кошти, а також інше майно, ва-ртість якого відбивається в його самостійному балансі.
   5.6. Джерелами формування майна Товариства є кошти і матеріальні цінності, що надійшли в рахунок оплати Статутного капіталу, прибутки, отримані від реалізації продукції, послуг, робіт, а також від інших видів господарської діяльності, прибутки від цінних паперів, кредити банків і інших кредиторів, капітальні вкладення і дотації з бюджетів, безоплатні і добродійні внески, інші не забо-ронені законодавством джерела.
   5.7. Товариство користується банківським кредитом на комерційній договірній основі. То-вариство може надати банку на договірній основі право використовувати свої вільні кошти і установ-лювати відсотки за їхнє використання.
   5.8. За порушення договірних зобов'язань, кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, вимог до якості продукції, інших правил здійснення господарської діяльності Товариство несе май-нову відповідальність, передбачену законодавством.
   6. ФОНДИ ТОВАРИСТВА.
   6.1. Товариство утворює такі фонди:
   - резервний фон;
   - фонд виплати дивідендів учасникам;
   - інші фонди.
   Порядок їх використання визначається Учасником Товариства.
   6.2. З чистого прибутку Товариства створюється резервний фонд, що досягає не менше 25% Статутного капіталу. Відрахування в резервний фонд провадяться щорічно у розмірі 5% від суми чистого річного прибутку до накопичення фондом зазначеного розміру.
   6.3. Збитки відшкодовуються з коштів резервного фонду, якщо цих засобів недостатньо, то за рахунок інших фондів або реалізації майна Товариства за рішенням Учасника Товариства.
   6.4. Розмір відрахувань у фонд виплати дивідендів визначається Учасником Товариства на початку кожного фінансового року. За рішенням Учасника Товариства ці кошти можуть бути реінве-стовані в Товариство.
   
   7. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ
   
   7.1. Управління діяльністю Товариства здійснюється Учасником Товариства.
   7.2. Учасник Товариства наймає директора за контрактом чи договором. В разі необхідності Учасник приймає обов’язки директора на себе.
   7.3. Виключною компетенцією Учасника Товариства є.
   7.3.1. Визначення основних напрямків діяльності Товариства;
   7.3.2. Внесення змін і доповнень в Статут Товариства.
   7.3.3. Обрання і відкликання директора, членів дирекції, Ревізійної комісії;
   7.3.4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, порядку розподілу прибутку, зокрема, розміри виплачуваних дивідендів, визначення порядку покриття збитків;
   7.3.5. Прийом нових учасників Товариства;
   7.3.6. Створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій і представництв, за-твердження їхніх Статутів, Положень;
   7.3.7. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб ор-ганів Управління Товариства;
   7.3.8. Затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визна-чення організаційної структури Товариства;
   7.3.9. Винесення рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
   Рішення, які віднесені до виключної компетенції Учасника, приймаються Учасником одноо-собово.
   Директор Товариства.
   7.4. Керівництво і керування поточною діяльністю Товариства здійснює директор Товарист-ва, що обирається Учасником Товариства.
   Директор підзвітний Учаснику Товариства і організує виконання його рішень. Він не вправі приймати рішення, що віднесені до виключної компетенції Учасника Товариства.
   7.5. Директор Товариства:
   - здійснює оперативне керівництво всією роботою Товариства відповідно до розробленого Учасником Товариства планами;
   - розпоряджається всім майном Товариства, включаючи фінансові засоби Товариства, відпо-відно до чинного Статуту і законодавства;
   - без доручення діє від імені Товариства;
   - чинить усякого роду угоди, передбачені законодавством, у тому числі одержання кредитів, угоди по відчуженню й інші юридичні акти, видає доручення,
   - відкриває в банку поточні і інші рахунки від імені Товариства;
   - контролює режим праці і відпочинку персоналу Товариства;
   - бере участь у підписанні і розірванні колективного і індивідуального договорів із робітни-ками Товариства ;
   - застосовує до робітників міри заохочення і стягнення відповідно до Правил внутрішнього розпорядку і Положенням про персонал Товариства;
   - приймає рішення і видає накази по оперативним питанням внутрішньої діяльності Товари-ства;
   - бере участь у реалізації планів і заходів щодо навчання персоналу Товариства;
   - чинить будь-які інші дії, необхідні для досягнення цілей Товариства, за винятком тих, що відповідно до дійсного Статуту відносяться до виняткової компетенції Учасника Товариства.
   7.6. Директор Товариства вправі розглядати і вирішувати будь-які питання, винесені на роз-гляд Учасником Товариства.
   Ревізійна комісія.
   7.7. Ревізійна комісія здійснює контроль фінансово-господарської діяльності дирекції Това-риства й обирається Учасником Товариства. Перевірки фінансово-господарської діяльності Виконав-чої дирекції проводяться Ревізійною комісією з доручення Учасника Товариства або по її власній іні-ціативі.
   7.8. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб надання усіх необхідних матеріа-лів, бухгалтерських або інших документів і особистих пояснень.
   Ревізійна комісія спрямовує результати проведених нею перевірок Учаснику Товариства.
   Ревізійна комісія складає висновок по річним звіту і балансам.
   7.9. За рішенням Учасника Товариства функції ревізійної комісії можуть бути покладені на аудиторську фірму.
   8. ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКА
    8.1. Учасник зобов'язаний:
    - своєчасно зробити внесок у Статутний капітал;
    - сприяти організації Товариства;
    - нести витрати, пов'язані із заснуванням Товариства;
    - додержуватися положення цього Статуту.
    8.2. Передбачені в дійсній статті обов'язки не є вичерпними. Учасник може нести інші обо-в'язки відповідно до законодавства України і Статуту Товариства.
   
   9. ПРАВА УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА.
   
    9.1. Учасник Товариства має право:
    9.1.1. Брати участь у керуванні справами Товариства в порядку, установленому цим Стату-том.
    9.1.2. Одержувати частку прибутку від діяльності Товариства у відповідності зі ст.6 цього Статуту.
   9.1.3. Одержувати від органів керування Товариства всю необхідну інформацію про його дія-льність, знайомитися з даними бухгалтерського звіту і звітності, іншою документацією Товариства.
   9.1.4. Учасник може уступити свою частку або частину своєї частки у Статутному капіталі тре-тій особі.
   9.2. Вихід учасника з Товариства здійснюється відповідно до вимог діючого законодавства України.
    9.3. Передбачені дійсною статтею права не є вичерпними. Учасник може користуватися іншими правами відповідно до законодавства України і Статуту Товариства.
   
   10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ
   
   10.1. Товариство веде первинний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає фінансову звітність, подає статистичну інформацію. Директор і головний бухгалтер відповідають за повноту, достовірність і своєчасність надання бухгалтерської та фінансової звітності в уповноважені органи відповідно до законодавства.
   10.2. Фінансові результати діяльності Товариства встановлюються на основі річної фінансо-вої звітності.
   10.3. Бухгалтерський облік і фінансова звітність здійснюються в українській національній валюті.
   
   11. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ
   
   11.1. Під комерційною таємницею розуміється інформація науково-технічного, виробничо-го, управлінського, фінансового й іншого характеру, що не є державною таємницею, розголошення (передача, відплив) якої може принести Товариству матеріальну шкоду.
   11.2. Склад і обсяг зведень, що складають комерційну таємницю, порядок їхнього захисту визначається рішенням Учасника Товариства. Зведення, що не можуть складати комерційну таємни-цю, визначаються Кабінетом Міністрів України.
   11.3. Товариство має право :
   - не надавати стороннім організаціям і фізичним особам інформацію, що містить комерційну таємницю;
   - вимагати захисту інтересів Товариства перед державними і судовими органами;
   - включати вимоги по захисті конфіденційної інформації в усі види договорів підприємни-цького характеру;
   - домагатися відшкодування нанесеного конкурентами або персоналом підприємства еконо-мічного збитку у випадку витоки інформації;
   - видавати документи з питань забезпечення зберігання комерційної таємниці;
   - визначати склад і об’єм зведень, що складають комерційну таємницю.
   11.4. Відповідальність за розголошення зведень, що складають комерційну таємницю Това-риства і порядок охорони таких зведень, установлюється законодавчими актами України.
   11.5. Питання, що ставляться до поділу комерційної таємниці, засновані на законах Укра-їни "Про обмеження монополізму і недопущенні несумлінної конкуренції в підприємницькій діяль-ності", "Про науково-технічну інформацію", "Про інформацію ".
   
   12. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ
   
   12.1. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, виділення, перетворення) Товариства провадиться за рішенням Учасника Товариства, або за рішенням суду або господарського суду, а у випадках, передбачених законом, за рішенням власника і при участі трудового колективу або органа, що має право засновувати такі підприємства, або за рішенням суду або господарського суду.
   Підприємство ліквідується також у випадках:
   - визнання підприємства банкрутом;
   - якщо прийняте рішення про заборону діяльності підприємства через невиконання умов, установлених законодавством, і в передбачений рішенням термін не забезпечило дотримання цих умов або не змінило вид діяльності;
   - якщо за рішенням суду будуть визначені недійсними установчі документи і рішення про створення підприємства;
   - по інших основах, передбачених законодавством України.
   12.2. Реорганізація Товариства спричиняє перехід його прав і обов'язків до його правонасту-пників.
   12.3. Ліквідація Товариства провадиться призначеною рішенням Учасника ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності Товариства за рішенням суду або господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цими органами.
   12.4. Залишені після розрахунків із держбюджетом і робітниками по заробітній платі засоби Товариства можуть відраховуватися Учаснику Товариства за його рішенням.
   
   13. ЗМІНИ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА
   
   13.1. До цього Статуту можуть бути внесені зміни, про що Товариство в терміни, встановлені чинним законодавством, інформує орган, яких здійснив державну реєстрацію Товариства, та інші уповноважені органи в випадках та порядку, встановлених чинним законодавством.
   
   
   ПІДПИС:
   
   _______________________________________________________________________________________
   
   ________________________, що діє від імені _______________ на підставі довіреності ____________
   

Автор: ualin | Відгуки: 0 | Перегляди: 7317 | 24/01/2011 Бізнес - Устави, засновницькі документи

Ссылка на статью:


Комментарий

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус