ualin.com
Додати статтю | Реєстрація


Інтернет
Автомобілі та мотоцикли
Бізнес
    Гроші, кредити, депозити
    Договіри
    Енергетика
    Жінка на роботі
    Охорона праці
    Перші кроки в бізнесі
    Питання податків
    Протипожежна безпека
    Робота, резюме
    Устави, засновницькі документи
Будівництво, ремонт
Дім та родина
Діти
Захоплення, хобі
Комп'ютери та ПЗ
Красота, імідж, косметика
Медицина та здоров'я
Мода, стиль
Приготування їжи
Психологія та тренінги
Реклама та PR
Релігія, непізнане, окультизм
Реферати, курсові, лабораторні, методички
Собаки, кішки, рибки, птахи
Суспільство та політика
Товари та послуги
Туризм, подорожі
Фітнес, схуднення, дієти
Чоловік та жінка
Азалія краса в саду й у квартирі  
Что делать, в случае если нужно перевезти негабаритные конструкции  
Як вибрати взуття для маляти  
Покупка удобной и надежной мебели для госучреждений - как найти достойного производителя  
Що таке міні ігри (казуальні ігри)?  
Як зіпсувати Новий рік  
Самі незвичайні дієти. Все буде в шоколаді  
БИЛЕТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОЧИХ  
Йога для схуднення  
Мужчинам не надо помогать  
Безкоштовне розміщення статей: психологія, тренінги, авто, красота, мода, родина - ualin.com
ТЮТЮНОВИХ   HTML   кофти   медицина   масло   менеджмент   вироби   intragup   роди   болезням   кондиц   нерви   коляски   комір   Президент  
Зберегти сторінку Зробити стартовою Відправити другу
 укр
 рус
СТАТУТ КОЛЕКТИВНОГО МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА (часть 1)
СТАТУТ КОЛЕКТИВНОГО МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА (часть 1)
Колективне мале підприємство «УПС» створено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського Кодексу України, Закону України «Про господарські товариства», Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», ЗУ «Про власність», іншого діючого законодавства України та цього Статуту на засадах законності, вільного залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних та інших видів ресурсів   С Т А Т У Т
   
   КОЛЕКТИВНОГО МАЛОГО
   ПІДПРИЄМСТВА
   
   «УПС»
   
    (НОВА РЕДАКЦІЯ)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   м. Киев
   2026 р.
   
   
   
    Ці зміни є новою редакцією Статуту Колективного малого підприємства «УПС»; ідентифікаційний код 4444444444; зареєстрований Виконавчим комітетом _______________ міської ради, Розпорядження № 444-р від 44 листопада 1923 року.
   
   Цей Статут визначає порядок діяльності та ліквідації Колективного малого підприємства «УПС» (надалі – «Підприємство»).
   1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   1.1. Колективне мале підприємство «УПС» створено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського Кодексу України, Закону України «Про господарські товариства», Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», ЗУ «Про власність», іншого діючого законодавства України та цього Статуту на засадах законності, вільного залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних та інших видів ресурсів, використання яких не заборонено або не обмежено законодавством, вільного розпорядження прибутком, що залишається після внесення платежів, встановлених законодавством, самостійної зовнішньоекономічної діяльності, використання будь-яким підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд, на засадах права власності .
   1.2. Колективне мале підприємство «УПС» діє на основі приватної власності його учасників.
   1.3. Статут Підприємства визначає предмет і цілі діяльності, розмір та порядок утворення статутного капіталу, склад та компетенцію органів Підприємства та порядок прийняття ними рішень, права та обов’язки учасників.
   2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
   2.1. Учасники цим погоджуються створити Колективне мале підприємство «УПС».
   Повне найменування Підприємства:
   українською мовою – КОЛЕКТИВНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО «УПС»;
   російською мовою – КОЛЛЕКТИВНОЕ МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «УПС».
   Скорочене найменування Товариства:
   українською мовою – КМП «УПС»;
   російською мовою – КМП «УПС».
   2.2. Місцезнаходження Підприємства: ____________________________
   3. УЧАСНИКИ ПІДПРИЄМСТВА
   3.1. Учасниками Підприємства є:
   
   
   
   
   4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА
   4.1. Підприємство є юридичною особою у відповідно до чинного законодавства України. Підприємство набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації.
   4.2. Підприємство здійснює свою діяльність на підставі і відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та рішень органів управління Підприємством.
   4.3. Підприємство діє на засадах повного господарського розрахунку і самофінансування.
   4.4. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством. Учасник Підприємства не відповідає за зобов’язаннями Підприємства, а Підприємство не відповідає за зобов’язаннями його Учасника, крім випадків, встановлених діючим законодавством України. Учасники Підприємства, що не повністю внесли свої вклади, несуть солідарну відповідальність в межах вартості недовнесеної частини свого вкладу.
   4.5. Учасники Підприємства несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями Підприємства, що виникли до його державної реєстрації.
   4.6. Підприємство несе відповідальність за зобов’язаннями Учасників, що пов’язані з його створенням, тільки в разі наступного схвалення їхніх дій Зборами учасників Підприємства.
   4.7. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському суді.
   4.8. Підприємство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть їй належати.
   4.9. Особисті немайнові права Підприємства захищаються відповідно до діючого законодавства України.
   4.10. Підприємство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, бланки і штампи зі своїм найменуванням, фірмовий знак.
   4.11. Підприємство може створювати самостійно або спільно з іншими українськими та іноземними фізичними та юридичними особами як на території України так і за її межами господарські товариства та інші підприємства (в тому числі і дочірні) з правами юридичної особи; розміщувати грошові кошти в облігаціях позики, сертифікатах банків та інших цінних паперах, що знаходяться в обігу; брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об’єднаннях; здійснювати операції на товарних, фондових та інших біржах.
   4.12. Підприємство має право створювати на території України та за її межами філії та представництва, а також дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства України.
   4.13. Філії та представництва Підприємства не є юридичними особами і діють від його імені та на підставі положенні про них. Положення про філії та представництва затверджуються Загальними зборами Підприємства. Керівники філій та представництв діють на підставі спеціально виданої довіреності.
   4.14. Дочірні підприємства Підприємства є юридичними особами і не відповідають за зобов’язаннями Підприємства, а Підприємство не відповідає за зобов’язаннями цих дочірніх підприємств.
   4.15. Створювані Підприємством дочірні підприємства, філії та представництва, відділення можуть наділятися основними фондами та обіговими коштами, які є власністю Підприємства. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Директором Підприємства.
   5. МЕТА І НАПРЯМКИ (ПРЕДМЕТ) ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
   5.1. Підприємство створено з метою отримання прибутку та задоволення соціально-економічних інтересів громадян шляхом здійснення виробництва, торгівельної та посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
   5.2. Основними напрямками (предметом) діяльності Підприємства є:
    – Інші види оптової торгівлі
    – Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту
    – Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту
    – Монтаж інших машин та устаткування загального призначення
    – Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту
    – Вирощування зернових та технічних культур
   – Овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників
   – Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів
   – Розведення великої рогатої худоби
   – Розведення овець, кіз, коней
   – Розведення свиней
   – Розведення птиці
   – Розведення інших тварин
   – Змішане сільське господарство
   – Надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту
   – Надання послуг у тваринництві
   – Мисливство
   – Лісівництво та лісозаготівлі
   – Одержання продукції лісового господарства
   – Надання послуг у лісовому господарстві
   – Рибальство; надання послуг у рибальстві
   – Рибництво; надання послуг у рибництві
   – Добування та збагачення кам'яного вугілля
   – Агломерація кам'яного вугілля
   – Добування та збагачення лігніту
   – Агломерація лігніту
   – Добування та агломерація торфу
   – Добування нафти
   – Добування природного газу
   – Добування бітумінозних сланців та пісковику
   – Надання послуг, пов'язаних з добуванням нафти і газу
   – Добування уранової та торієвої руд
   – Добування залізних руд
   – Добування руд кольорових металів
   – Добування декоративного та будівельного каменю
   – Добування вапняку, гіпсу та крейди
   – Добування глинистого сланцю
   – Добування піску та гравію
   – Добування глини та каоліну
   – Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва добрив
   – Добування та виробництво солі
   – Інші галузі добувної промисловості, не віднесені до інших групувань
   – Виробництво м'яса
   – Виробництво м'яса свійської птиці та кролів
   – Виробництво м'ясних продуктів
   – Виробництво рибних продуктів
   – Перероблення та консервування картоплі
   – Виробництво фруктових та овочевих соків
   – Перероблення та консервування овочів та фруктів, не віднесене до інших групувань
   – Виробництво нерафінованих олії та жирів
   – Виробництво рафінованих олії та жирів
   – Виробництво маргарину та аналогічних харчових жирів
   – Перероблення молока та виробництво сиру
   – Виробництво морозива
   – Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості
   – Виробництво крохмалю та крохмальних продуктів
   – Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах
   – Виробництво готових кормів для домашніх тварин
   – Виробництво хліба та хлібобулочних виробів
   – Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання
   – Виробництво цукру
   – Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів
   – Виробництво макаронних виробів
   – Виробництво чаю та кави
   – Виробництво прянощів та приправ
   – Виробництво продуктів дитячого харчування та дієтичних продуктів
   – Виробництво харчових продуктів, не віднесених до інших групувань
   – Виробництво дистильованих алкогольних напоїв
   – Виробництво етилового спирту із зброджуваних продуктів
   – Виробництво виноградних вин
   – Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин
   – Виробництво інших напоїв із зброджуваних продуктів
   – Виробництво пива
   – Виробництво солоду
   – Виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв
   – Виробництво тютюнових виробів
   – Прядіння бавовняних волокон
   – Кардне прядіння вовняних волокон
   – Камвольне прядіння вовняних волокон
   – Прядіння лляних волокон
   – Прядіння натуральних шовкових, штучних та синтетичних волокон
   – Виробництво швацьких ниток
   – Підготовка та прядіння інших текстильних волокон
   – Виробництво бавовняних тканин
   – Виробництво вовняних тканин з волокон кардного прядіння
   – Виробництво вовняних тканин з волокон камвольного прядіння
   – Виробництво шовкових тканин
   – Виробництво інших текстильних тканин
   – Оздоблення тканин та текстильних виробів
   – Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу
   – Виробництво килимів та килимових виробів
   – Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток
   – Виробництво нетканих текстильних матеріалів та виробів з них
   – Виробництво текстильних виробів, не віднесених до інших групувань
   – Виробництво трикотажного полотна
   – Виробництво трикотажних панчішно-шкарпеткових виробів
   – Виробництво трикотажних пуловерів, кардиганів та аналогічних виробів
   – Виробництво одягу зі шкіри
   – Виробництво робочого одягу
   – Виробництво верхнього одягу
   – Виробництво спіднього одягу
   – Виробництво іншого одягу та аксесуарів
   – Виробництво хутра та виробів з хутра
   – Виробництво шкіри
   – Виробництво галантерейних та дорожніх виробів зі шкіри та інших матеріалів
   – Виробництво взуття
   – Лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини
   – Виробництво фанери, плит та панелей, шпону
   – Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів
   – Виробництво дерев'яної тари
   – Виробництво інших виробів з деревини
   – Виробництво виробів з корка, соломки та матеріалів для плетіння
   – Виробництво паперової маси
   – Виробництво паперу та картону
   – Виробництво гофрованого картону, паперової та картонної тари
   – Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення
   – Виробництво паперових канцелярських виробів
   – Виробництво шпалер
   – Виробництво інших виробів з паперу та картону
   – Видання книг
   – Видання газет
   – Видання журналів та періодичних публікацій
   – Видання звукозаписів
   – Інші види видавничої діяльності
   – Друкування газет
   – Інша поліграфічна діяльність
   – Брошурувально-палітурна та оздоблювальна діяльність
   – Виготовлення друкованих форм
   – Надання інших послуг у поліграфічній діяльності
   – Тиражування звукозаписів
   – Тиражування відеозаписів
   – Тиражування програмного забезпечення
   – Виробництво коксу
   – Виробництво продуктів нафтоперероблення
   – Виробництво ядерних матеріалів
   – Виробництво промислових газів
   – Виробництво барвників та пігментів
   – Виробництво іншої основної неорганічної хімічної продукції
   – Виробництво іншої основної органічної хімічної продукції
   – Виробництво добрив та азотних сполук
   – Виробництво пластмас у первинних формах
   – Виробництво синтетичного каучуку
   – Виробництво агрохімічної продукції
   – Виробництво лаків та фарб
   – Виробництво основних фармацевтичних продуктів
   – Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів
   – Виробництво мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування
   – Виробництво парфумерних та косметичних засобів
   – Виробництво вибухових речовин
   – Виробництво клею та желатину
   – Виробництво ефірних олій
   – Виробництво фотоматеріалів
   – Виробництво електронних носіїв даних
   – Виробництво іншої хімічної продукції для промислових цілей
   – Виробництво штучних та синтетичних волокон
   – Виробництво гумових шин, покришок та камер
   – Відновлення протектора гумових шин та покришок
   – Виробництво інших гумових виробів
   – Виробництво плит, штаби, труб та профілів з пластмас
   – Виробництво тари з пластмас
   – Виробництво будівельних виробів з пластмас
   – Виробництво інших виробів з пластмас
   – Виробництво листового скла
   – Формування та оброблення листового скла
   – Виробництво ємностей зі скла
   – Виробництво скловолокна
   – Виробництво та оброблення інших скляних виробів
   – Виробництво господарських та декоративних керамічних виробів
   – Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів
   – Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури
   – Виробництво інших технічних керамічних виробів
   – Виробництво інших керамічних виробів не для будівництва, н. в. і. г.
   – Виробництво вогнетривких керамічних виробів
   – Виробництво керамічних плиток та плит
   – Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини
   – Виробництво цементу
   – Виробництво вапна
   – Виробництво гіпсових сумішей
   – Виробництво виробів з бетону для будівництва
   – Виробництво виробів з гіпсу для будівництва
   – Виробництво готових для використання бетонних сумішей
   – Виробництво сухих будівельних сумішей
   – Виробництво виробів з азбестоцементу та волокнистого цементу
   – Виробництво інших виробів з бетону, гіпсу та цементу
   – Оброблення декоративного та будівельного каменю
   – Виробництво абразивних виробів
   – Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. г.
   – Виробництво чавуну, сталі та феросплавів
   – Виробництво труб та фітингів для труб з чавуну
   – Виробництво труб та фітингів для труб зі сталі
   – Холодне волочіння
   – Холодний прокат штаби
   – Холодне штампування та гнуття
   – Виробництво дроту
   – Виробництво дорогоцінних металів
   – Виробництво алюмінію
   – Виробництво свинцю, цинку та олова
   – Виробництво міді
   – Виробництво інших кольорових металів
   – Лиття чавуну
   – Лиття сталі
   – Лиття легких кольорових металів
   – Лиття інших кольорових металів
   – Виробництво будівельних металевих конструкцій
   – Виробництво будівельних металевих виробів
   – Виробництво металевих резервуарів, цистерн та контейнерів
   – Виробництво радіаторів та котлів центрального опалення
   – Виробництво парових котлів
   – Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія
   – Оброблення та нанесення покриттів на метали
   – Загальні механічні операції
   – Виробництво ножових виробів
   – Виробництво інструментів
   – Виробництво замків
   – Виробництво бочок та аналогічних металевих ємностей
   – Виробництво паковань з легких металів
   – Виробництво виробів з дроту
   – Виробництво кріпильних засобів, ланцюгів і пружин
   – Виготовлення інших готових металевих виробів
   – Виробництво двигунів та турбін
   – Ремонт і технічне обслуговування двигунів та турбін
   – Монтаж двигунів та турбін
   – Виробництво насосів, компресорів та гідравлічних систем
   – Ремонт і технічне обслуговування насосів, компресорів та гідравлічних систем
   – Монтаж насосів, компресорів та гідравлічних систем
   – Виробництво кранів і клапанів
   – Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач та приводів
   – Виробництво печей та пічних пальників
   – Виробництва підіймально-транспортного устаткування
   – Ремонт, технічне обслуговування та монтаж підіймально-транспортного устаткування
   – Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування
   – Виробництво інших машин та устаткування загального призначення
   – Монтаж інших машин та устаткування загального призначення
   – Ремонт і технічне обслуговування інших машин та устаткування загального призначення
   – Виробництво тракторів для сільського та лісового господарства
   – Виробництво інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства
   – Ремонт, технічне обслуговування і монтаж інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства
   – Виробництво портативних електромеханічних та пневматичних ручних інструментів
   – Виробництво верстатів для оброблення металу
   – Виробництво інших верстатів
   – Ремонт, технічне обслуговування та монтаж верстатів
   – Виробництво машин та устаткування для металургії
   – Монтаж машин та устаткування для металургії
   – Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для металургії
   – Виробництво машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва
   – Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва
   – Монтаж машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва
   – Виробництво машин та устаткування для перероблення сільгосппродуктів
   – Монтаж машин та устаткування для перероблення сільгосппродуктів
   – Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для перероблення сільгосппродуктів
   – Виробництво машин та устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів
   – Ремонт, технічне обслуговування і монтаж машин та устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів
   – Виробництво машин та устаткування для виробництва паперу та картону
   – Ремонт, технічне обслуговування і монтаж машин та устаткування для виробництва паперу та картону
   – Виробництво машин та устаткування спеціального призначення, н. в. і. г.
   – Монтаж машин та устаткування спеціального призначення, н. в. і. г.
   – Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування спеціального призначення, н. в. і. г.
   – Виробництво зброї та боєприпасів
   – Виробництво електричних побутових приладів
   – Виробництво неелектричних побутових приладів
   – Виробництво офісного устаткування
   – Монтаж та установлення офісного устаткування
   – Виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації
   – Монтаж і установлення електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації
   – Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів
   – Ремонт та технічне обслуговування електродвигунів, генераторів і трансформаторів
   – Монтаж електродвигунів, генераторів і трансформаторів
   – Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури
   – Ремонт і технічне обслуговування електророзподільної та контрольної апаратури
   – Монтаж електророзподільної та контрольної апаратури
   – Виробництво ізольованого проводу та кабелю
   – Виробництво гальванічних елементів (електричних акумуляторів та первинних елементів)
   – Виробництво електричних ламп та освітлювального устаткування
   – Виробництво електричного устаткування для двигунів і транспортних засобів
   – Виробництво іншого електричного устаткування, н. в. і. г.
   – Ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устаткування, н. в. і. г.
   – Монтаж іншого електричного устаткування, н. в. і. г.
   – Виробництво електро- та радіокомпонентів
   – Виробництво передавальної апаратури
   – Ремонт та технічне обслуговування передавальної апаратури
   – Монтаж передавальної апаратури
   – Виробництво апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення
   – Ремонт і технічне обслуговування апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення
   – Монтаж і установлення апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення
   – Виробництво медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, та ортопедичних пристосовань
   – Монтаж медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, та ортопедичних пристосовань
   – Ремонт і технічне обслуговування медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, та ортопедичних пристосовань
   – Виробництво контрольно-вимірювальних приладів
   – Монтаж та установлення контрольно-вимірювальних приладів
   – Ремонт та технічне обслуговування контрольно-вимірювальних приладів
   – Проектування та монтаж систем керування технологічними процесами
   – Виробництво оптичних приладів та фотографічного устаткування
   – Виробництво годинників
   – Виробництво автомобілів
   – Виробництво автомобільних кузовів, причепів та напівпричепів
   – Виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів
   – Будування та ремонт суден
   – Будування та ремонт спортивно-прогулянкових суден
   – Виробництво залізничного рухомого складу
   – Ремонт і технічне обслуговування залізничного рухомого складу
   – Виробництво літальних апаратів, включаючи космічні
   – Виробництво мотоциклів
   – Виробництво велосипедів
   – Виробництво інвалідних колясок
   – Виробництво інших транспортних засобів, н. в. і. г.
   – Виробництво меблів для сидіння
   – Виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі
   – Виробництво кухонних меблів
   – Виробництво інших меблів
   – Виробництво матраців
   – Виробництво монет та медалей
   – Виробництво ювелірних виробів
   – Виробництво музичних інструментів
   – Ремонт, обслуговування та установлення музичних інструментів
   – Виробництво спортивних товарів
   – Виробництво ігор та іграшок
   – Виробництво біжутерії
   – Виробництво мітел та щіток
   – Виробництво іншої продукції, н. в. і. г.
   – Оброблення металевих відходів та брухту
   – Оброблення неметалевих відходів та брухту
   – Виробництво електроенергії
   – Передача електроенергії
   – Розподілення та постачання електроенергії
   – Виробництво газу
   – Розподілення та постачання газу
   – Постачання пари та гарячої води
   – Збирання, очищення та розподілення води
   – Розбирання та знесення будівель; земляні роботи
   – Розвідувальне буріння
   – Будівництво будівель
   – Будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів та метрополітену
   – Будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання
   – Будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання
   – Будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості
   – Будівництво інших споруд
   – Монтаж та встановлення збірних конструкцій
   – Виготовлення каркасних конструкцій і покрівель
   – Будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд
   – Будівництво водних споруд
   – Інші спеціалізовані будівельні роботи
   – Монтаж металевих конструкцій
   – Електромонтажні роботи
   – Ізоляційні роботи
   – Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря
   – Водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи
   – Газопровідні роботи
   – Інші монтажні роботи
   – Штукатурні роботи
   – Столярні та теслярські роботи
   – Покриття підлог та облицювання стін
   – Малярні роботи та скління
   – Інші роботи з завершення будівництва
   – Оренда будівельної техніки з оператором
   – Оптова торгівля автомобілями
   – Роздрібна торгівля автомобілями
   – Посередництво в торгівлі автомобілями
   – Технічне обслуговування та ремонт автомобілів
   – Оптова торгівля автомобільними деталями та приладдям
   – Роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям
   – Посередництво в торгівлі автомобільними деталями та приладдям
   – Оптова торгівля мотоциклами
   – Роздрібна торгівля мотоциклами
   – Посередництво в торгівлі мотоциклами
   – Технічне обслуговування та ремонт мотоциклів
   – Роздрібна торгівля пальним
   – Посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
   – Посередництво в торгівлі паливом, рудами, металами та хімічними речовинами
   – Посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами
   – Посередництво в торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками
   – Посередництво в торгівлі меблями, побутовими товарами, залізними та іншими металевими виробами
   – Посередництво в торгівлі текстильними виробами, одягом, взуттям та шкіряними виробами
   – Посередництво в торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
   – Посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами
   – Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту
   – Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин
   – Оптова торгівля квітами та іншими рослинами
   – Оптова торгівля живими тваринами
   – Оптова торгівля шкурами та шкірою
   – Оптова торгівля необробленим тютюном
   – Оптова торгівля фруктами та овочами
   – Оптова торгівля м'ясом та м'ясопродуктами
   – Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами
   – Оптова торгівля напоями
   – Оптова торгівля тютюновими виробами
   – Оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами
   – Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами
   – Оптова торгівля іншими продуктами харчування
   – Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами
   – Оптова торгівля текстильними товарами
   – Оптова торгівля одягом
   – Оптова торгівля взуттям
   – Оптова торгівля хутряними виробами та доповненням до одягу
   – Оптова торгівля електропобутовими приладами
   – Оптова торгівля радіотелевізійною апаратурою та засобами звуко- та відеозапису
   – Оптова торгівля посудом, виробами зі скла, фарфору та кераміки, шпалерами та засобами для чищення
   – Оптова торгівля парфумерними та косметичними товарами
   – Оптова торгівля фармацевтичними товарами
   – Оптова торгівля меблями, покриттям для підлоги та неелектричними побутовими приладами
   – Оптова торгівля папером, картоном, книгами, журналами та канцелярським приладдям
   – Оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення, н. в. і. г.
   – Оптова торгівля паливом
   – Оптова торгівля рудами заліза та кольорових металів
   – Оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них
   – Оптова торгівля золотом та іншими дорогоцінними металами
   – Оптова торгівля деревиною
   – Оптова торгівля будівельними матеріалами
   – Оптова торгівля санітарно-технічним обладнанням
   – Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням
   – Оптова торгівля хімічними продуктами
   – Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
   – Оптова торгівля відходами та брухтом
   – Оптова торгівля верстатами
   – Оптова торгівля машинами та устаткуванням для добувної промисловості та будівництва
   – Оптова торгівля машинами та устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва
   – Оптова торгівля комп'ютерами, периферійними пристроями та програмним забезпеченням
   – Оптова торгівля офісною технікою та устаткуванням
   – Оптова торгівля електронними компонентами та устаткуванням
   – Оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням
   – Оптова торгівля сільськогосподарською технікою
   – Інші види оптової торгівлі
   – Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту
   – Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту
   – Роздрібна торгівля фруктами та овочами, включаючи картоплю
   – Роздрібна торгівля м'ясом та м'ясними продуктами
   – Роздрібна торгівля рибою та морепродуктами
   – Роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними та кондитерськими виробами
   – Роздрібна торгівля алкогольними та іншими напоями
   – Роздрібна торгівля тютюновими виробами
   – Роздрібна торгівля молоком, молочними продуктами та яйцями
   – Роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами
   – Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами
   – Роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами
   – Роздрібна торгівля косметичними та парфумерними товарами
   – Роздрібна торгівля текстильними та галантерейними товарами
   – Роздрібна торгівля одягом
   – Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами
   – Роздрібна торгівля меблями
   – Роздрібна торгівля іншими товарами для дому
   – Роздрібна торгівля побутовими електротоварами, радіо- та телеапаратурою
   – Роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом
   – Роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами
   – Роздрібна торгівля офісним та комп'ютерним устаткуванням
   – Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами
   – Роздрібна торгівля фотографічним, оптичним та точним устаткуванням
   – Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г.
   – Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах
   – Роздрібна торгівля, яка здійснюється фірмами посилкової торгівлі
   – Роздрібна торгівля з лотків та на ринках
   – Роздрібна торгівля поза магазинами, н. в. і. г.
   – Ремонт взуття
   – Ремонт виробів зі шкіри та інших матеріалів
   – Ремонт радіотелевізійної аудіо- та відеоапаратури
   – Ремонт інших побутових електричних товарів
   – Ремонт годинників
   – Ремонт ювелірних виробів
   – Ремонт і перероблення одягу
   – Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку
   – Діяльність готелів
   – Надання місць молодіжними і гірськими туристичними базами
   – Надання місць кемпінгами
   – Надання інших місць для тимчасового проживання, н. в. і. г.
   – Діяльність ресторанів
   – Діяльність кафе
   – Діяльність барів
   – Діяльність їдалень
   – Послуги з постачання готової їжі
   – Діяльність пасажирського залізничного транспорту
   – Діяльність вантажного залізничного транспорту
   – Діяльність автомобільного регулярного транспорту
   – Діяльність регулярного електротранспорту, включаючи діяльність фунікулерів та підвісних канатних доріг
   – Діяльність таксі
   – Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту
   – Діяльність автомобільного вантажного транспорту
   – Транспортування сирої нафти та нафтопродуктів трубопроводами
   – Транспортування газу трубопроводами
   – Транспортування іншої продукції трубопроводами
   – Діяльність морського пасажирського транспорту
   – Діяльність морського вантажного транспорту
   – Діяльність рейсового пасажирського річкового транспорту
   – Діяльність вантажного річкового транспорту
   – Авіаційні регулярні пасажирські перевезення
   – Авіаційні регулярні вантажні перевезення
   – Авіаційні нерегулярні пасажирські перевезення
   – Авіаційні нерегулярні вантажні перевезення
   – Діяльність космічного транспорту
   – Транспортного оброблення вантажів
   – Складське господарство
   – Функціонування інфраструктури залізничного транспорту
   – Функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту
   – Функціонування інфраструктури водного транспорту
   – Функціонування інфраструктури авіаційного транспорту
   – Послуги з організації подорожувань
   – Організація перевезення вантажів
   – Діяльність національної пошти
   – Кур'єрська діяльність
   – Діяльність зв'язку
   – Діяльність центрального банку
   – Інше грошове посередництво
   – Фінансовий лізинг
   – Надання кредитів
   – Інше фінансове посередництво
   – Страхування життя та накопичення
   – Недержавне пенсійне забезпечення
   – Інші послуги у сфері страхування
   – Управління фінансовими ринками
   – Біржові операції з фондовими цінностями
   – Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва
   – Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення
   – Організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду
   – Купівля та продаж власного нерухомого майна
   – Здавання в оренду власного нерухомого майна
   – Діяльність агентств нерухомості
   – Управління нерухомим майном
   – Оренда автомобілів
   – Оренда інших наземних транспортних засобів та устаткування
   – Оренда водних транспортних засобів та устаткування
   – Оренда повітряних транспортних засобів та устаткування
   – Оренда сільськогосподарських машин та устаткування
   – Оренда будівельних машин та устаткування
   – Оренда офісних машин та устаткування, включаючи обчислювальну техніку
   – Оренда інших машин та устаткування
   – Прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку
   – Консультування з питань інформатизації
   – Розроблення стандартного програмного забезпечення
   – Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення
   – Оброблення даних
   – Діяльність, пов'язана з банками даних
   – Ремонт і технічне обслуговування офісної техніки
   – Ремонт і технічне обслуговування електронно-обчислювальної техніки
   – Інша діяльність у сфері інформатизації
   – Дослідження і розробки в галузі природничих наук
   – Дослідження і розробки в галузі технічних наук
   – Дослідження і розробки в галузі гуманітарних наук
   – Дослідження і розробки в галузі суспільних наук
   – Адвокатська діяльність
   – Нотаріальна та інша юридична діяльність
   – Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
   – Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки
   – Консультування з питань комерційної діяльності та управління
   – Управління підприємствами
   – Діяльність у сфері інжинірингу
   – Діяльність у сфері геології та геологорозвідування
   – Діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології
   – Технічні випробування та дослідження
   – Рекламна діяльність
   – Підбір та забезпечення персоналом
   – Проведення розслідувань та забезпечення безпеки
   – Прибирання виробничих та житлових приміщень, устаткування та транспортних засобів
   – Діяльність у сфері фотографії
   – Пакування
   – Надання секретарських послуг та послуг з перекладу
   – Діяльність телефонних центрів
   – Надання інших комерційних послуг
   – Управління загального характеру на державному рівні
   – Управління на рівні державної автономії
   – Управління на рівні областей та міст Києва та Севастополя
   – Управління на рівні районів, міст, районів у містах
   – Управління на рівні сіл та селищ
   – Управління у сферах фінансової та податкової діяльності
   – Діяльність у сфері статистики та соціології
   – Управління в соціальній сфері
   – Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності
   – Допоміжна діяльність у сфері державного управління
   – Міжнародна діяльність
   – Діяльність у сфері оборони
   – Діяльність у сфері юстиції та правосуддя
   – Діяльність з охорони громадського порядку та безпеки
   – Діяльність щодо безпеки населення в надзвичайних ситуаціях
   – Діяльність з пожежної охорони
   – Діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування
   – Дошкільна освіта
   – Початкова освіта
   – Загальна середня освіта
   – Позашкільна освіта
   – Професійно-технічна освіта
   – Вища освіта
   – Школи підготування водіїв транспортних засобів
   – Освіта дорослих та інші види освіти
   – Діяльність лікарняних закладів
   – Охорона материнства та дитинства
   – Діяльність санаторно-курортних закладів
   – Медична практика
   – Стоматологічна практика
   – Інша діяльність у сфері охорони здоров'я людини
   – Ветеринарна діяльність
   – Надання соціальної допомоги із забезпеченням проживання
   – Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання
   – Благодійна діяльність
   – Збирання і оброблення стічних вод
   – Збирання та знищення інших відходів
   – Прибирання сміття, боротьба з забрудненням та подібні види діяльності
   – Діяльність організацій промисловців та підприємців
   – Діяльність професійних організацій
   – Діяльність професійних спілок
   – Діяльність релігійних організацій
   – Діяльність політичних організацій
   – Діяльність громадських організацій, н. в. і. г.
   – Виробництво фільмів
   – Розповсюдження фільмів
   – Демонстрація кінофільмів
   – Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення
   – Театральна та інша мистецька діяльність
   – Реставраційна діяльність
   – Діяльність концертних та театральних залів
   – Діяльність ярмарок та атракціонів
   – Інша видовищно-розважальна діяльність
   – Діяльність інформаційних агентств
   – Діяльність бібліотек
   – Діяльність архівів
   – Діяльність музеїв та охорона історичних місць і будівель
   – Діяльність ботанічних садів, зоопарків та заповідників
   – Діяльність спортивних об'єктів
   – Інша діяльність у сфері спорту
   – Діяльність з організації азартних ігор
   – Інші види рекреаційної діяльності
   – Прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів
   – Чищення та фарбування текстильних та хутряних виробів
   – Надання послуг перукарнями та салонами краси
   – Організація поховань та надання пов'язаних з ними послуг
   – Діяльність по забезпеченню фізичного комфорту
   – Надання інших індивідуальних послуг
   – Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги
   – Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання
   – Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання
   – Діяльність екстериторіальних організацій
    – Здійснення інших видів діяльності за встановленим на території України порядком, що не суперечать законодавству України.
   5.3. Підприємство здійснює і інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України. Окремими видами діяльності, перелік яких встановлено законодавством України, Підприємство може займатись тільки на підставі ліцензії.
   5.4. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Підприємство керується в повному обсязі правами юридичної особи відповідно до ст. 4 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”. У сфері зовнішньоекономічної діяльності Підприємство здійснює: експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили; товарообмінні операції та іншу діяльність, побудовану на формах зустрічної торгівлі між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та суб’єктами господарської діяльності; реекспорт та інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і в виключній формі законами України; посередницькі операції, при здійсненні яких право власності на товар не переходить до посередника; інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.
   

Автор: ualin | Відгуки: 0 | Перегляди: 7689 | 24/01/2011 Бізнес - Устави, засновницькі документи

Ссылка на статью:


Комментарий

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус