ualin.com
Додати статтю | Реєстрація


Інтернет
Автомобілі та мотоцикли
Бізнес
    Гроші, кредити, депозити
    Договіри
    Енергетика
    Жінка на роботі
    Охорона праці
    Перші кроки в бізнесі
    Питання податків
    Протипожежна безпека
    Робота, резюме
    Устави, засновницькі документи
Будівництво, ремонт
Дім та родина
Діти
Захоплення, хобі
Комп'ютери та ПЗ
Красота, імідж, косметика
Медицина та здоров'я
Мода, стиль
Приготування їжи
Психологія та тренінги
Реклама та PR
Релігія, непізнане, окультизм
Реферати, курсові, лабораторні, методички
Собаки, кішки, рибки, птахи
Суспільство та політика
Товари та послуги
Туризм, подорожі
Фітнес, схуднення, дієти
Чоловік та жінка
У Європі почався гірськолижний сезон  
Гостримо лижі на кращі напрямки для зимового відпочинку  
Естрадіол, найважливіший гормон  
Як розвивається пародонтіт?  
Як роликові ковзани допоможуть зберегти фігуру  
Мигдаль допомагає вберегтися від застуди й грипу  
Дитина просить кошеня?.. Чудово!  
Как правильно заказать металлопластиковые окна  
ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ  
Про термобілизну докладно  
Безкоштовне розміщення статей: психологія, тренінги, авто, красота, мода, родина - ualin.com
Воно   харчування   сіль   питання   Новая   відносини   монтажник   каталог   шкіри   відгуки   кондиц   2011   краси   плаття   Лептоспироз  
Зберегти сторінку Зробити стартовою Відправити другу
 укр
 рус
СТАТУТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
СТАТУТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Товариство є юридичною особою за законодавством України, має самостiйний баланс, поточні i валютний рахунки в банківських установах, круглу печатку зi своїм повним найменуванням українською мовою, штампи та фiрмовий бланк.   Цей Статут визначає порядок створення, діяльності, реорганізації та ліквідації Товариства обмеженою вiдповiдальнiстю “…” (далі за текстом – “Товариство”).
    Товариство створюється та здійснює свою діяльність відповідно до Законів України “Про підприємства в Україні”, “Про господарські товариства”, інших законодавчих актів України та Протоколу зборів учасників товариства з обмеженою “…” від ..2002 року, а також Установчого договору про створення та діяльність товариства з обмеженою відповідальністю “…” від ..2002 року.
   
   1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА
   1.1. Повне найменування:
   - українською мовою – Товариство з обмеженою відповідальністю “…”;
   - росiйською мовою – Общество с ограниченной ответственностью “…”;
   1.2. Скорочене найменування Товариства:
   - українською мовою – ТОВ “…”;
   - росiйською мовою – ООО “…”;
   1.3. Мiсцезнаходження Товариства: Україна, …
   
   2. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА
   2.1. Учасниками Товариства є фізичні особи, що пiдписали Установчий договір про створення та діяльність Товариства вiд ..2002 року та цей Статут.
   2.2. До складу Учасників Товариства за рішенням Зборів Учасників можуть бути прийняті іншi фізичні та юридичні особи. При цьому визначається порядок і розмір внесення вступниками вкладів до Статутного фонду Товариства.
   
   3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА
   3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України, має самостiйний баланс, поточні i валютний рахунки в банківських установах, круглу печатку зi своїм повним найменуванням українською мовою, штампи та фiрмовий бланк.
   3.2. Товариство має право вiд свого iменi укладати угоди купiвлi-продажу, мiни, дарування, оренди, будь-якого вiдчуження рухомого та нерухомого майна, безоплатного користування майном, інші угоди, що не суперечать законодавству України, набувати майнових i особистих немайнових прав i нести обов'язки, бути позивачем i вiдповiдачем в судах та господарських судах.
   3.3. Товариство у встановленому порядку бере участь у зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi i здiйснює експортно-iмпортнi операцiї, включаючи товарообмiн, бартернi, посередницькi та iншi операцiї.
   3.4. Товариство є власником майна, що йому належить. Товариство здiйснює вiдповiдно до чинного законодавства володiння, користування i розпорядження майном, що є в його власностi згiдно з метою своєї статутної дiяльностi та призначенням майна.
   3.5. Товариство не вiдповiдає за зобов'язаннями держави, так само й держава не вiдповiдає за зобов'язаннями Товариства.
   Товариство не вiдповiдає за зобов'язаннями Учасникiв. Учасники вiдповiдають за зобов'язаннями Товариства в межах їх вкладiв до Статутного фонду.
   3.6. Товариство може створювати самостiйно i разом з iншими українськими та iноземними юридичними i фiзичними особами на територiї України i за кордоном дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва й iншi вiдокремленi пiдроздiли, а також iншi товариства та пiдприємства з правами юридичної особи, розмiщувати кошти в цiннi папери, що знаходяться в обiгу; брати участь в асоцiацiях, та iнших об'єднаннях підприємств; проводити операцiї на товарних та фондових бiржах.
   3.7. Фiлiї, представництва й iншi вiдокремленi пiдроздiли дiють на пiдставi положень про них. Положення про фiлiї, представництва та iншi вiдособленi пiдроздiли затверджуються Зборами Учасникiв Товариства. Керiвник фiлiї та керiвник представництва дiють на пiдставi довіреності, що видається Товариством.
   3.8. Фiлiї, представництва й iншi вiдокремленi пiдроздiли Товариства не є юридичними особами й дiють вiд його iменi.
   Дочiрнi пiдприємства Товариства, що є юридичними особами, не вiдповiдають за зобов'язаннями Товариства, так само й Товариство не вiдповiдає за зобов'язаннями цих пiдприємств.
   3.9. Майно та активи Товариства, його пiдприємств та установ, а також майно, надане Товариству в користування, не пiдлягають нацiоналiзацiї, конфiскацiї чи iншому вилученню за винятком випадкiв, передбачених законодавством України.
   3.10. Товариство має право залучати для роботи українських та iноземних спецiалiстiв, самостiйно визначати форми, системи, розмiри та види оплати працi згiдно з чинним законодавством України.
   
   4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА:
   Основні види діяльності:
    …
   
   діяльність у галузі будівництва та виробництва:
   - проектування, будівництво, діагностування та експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту, нафтогазового комплексу, виконання будівельних робіт та виробництво, реставраційні та ремонтно-будівельні роботи, участь у будівництві та експлуатації готелів, споруд виробничого, господарського та житлового призначення;
   - проектно-пошукові , проектно-конструкторські роботи науково-технічні дослідження та розробки, виконання інженерно-пошукових та проектних робіт для об'єктів цивільного та промислового будівництва, міського господарства, проектування та будівництво, експлуатація об'єктів атомної енергетики, а також надання послуг з їх обслуговування;
   - виробництво технічної продукції, будівельних матеріалів, обладнання, механізмів та інших виробів, надання побутових та житлово-комунальних послуг населенню;
   - впровадження наукових розробок та винаходів, розробка технологій;
   - видобуток, обробка та реалізація природного каменю, виготовлення облицювальних , архітектурно-будівельних деталей, намогильних пам'ятників та інших ритуальних атрибутів, а також базових, вивірювальних, особливо великої точності деталей з каменю;
   - виконання інженерне-пошукових і проектних робіт для об'єктів цивільного та промисловою будівництва, міського господарства;
   - здійснення операцій (в тому числі торгових) по відчуженню нерухомості, в тому числі житла, будівель, приміщень, будинків, землі із забезпеченням оформлення документації про право власності на об'єкти нерухомості;
   - реставраційні та ремонтно-будівельні роботи;
   - діагностування та ремонт річкового, морського, залізничного авіаційного та автомобільного транспорту;
   - інженерні вишукування: інженерно-геологічні вишукування, інженерно-гідрометеорологічні вишукування, еколого-геологічні вишукування, спеціальні види вишукувань;
   - постачання та модернізація деталей, комплектуючих частин обладнання та механізмів;
   - проектні роботи: розроблення містобудівної документації, архітектурне проектування, будівельне проектування та конструювання, проектування інженерних мереж і систем, розроблення спеціальних розділів проектів, технологічне проектування, експертиза проектної документації;
   - виробництво будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, виробництво сталевих і алюмінієвих будівельних конструкцій, та виробів, виробництво збірних залізобетонних конструкцій та виробів;
   - будівельно-монтажні роботи: підготовчі роботи, земляні роботи, улаштування основ і будівництво фундаментів. Спеціальні роботи у грунтах, зведення несучих та огороджувальних конструкцій будівель і споруд, роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж і устаткування, роботи з улаштування внутрішніх інженерних мереж, роботи із захисту конструкцій, устаткування мереж та роботи з опорядження конструкцій та устаткування, роботи з будівництва доріг та аеродромів, роботи з благоустрою територій, монтаж технологічного устаткування, пусконалагоджувальні роботи, реставраційні роботи;
   - інжинірингові роботи у будівництві: функції генерального розробника і підрядчика обстеження будівель, споруд і мереж, контроль якості виконуваних робіт;
   діяльність у галузі виробництва, видобування та переробки:
   - впровадження прогресивних форм сільськогосподарського виробництва;
   - виробництво рекламної продукції;
   - виробництво тари, упаковки та відповідного обладнання;
   - виробництво електроенергії;
   - виробництво іграшок, виробів із скла, виробництво та монтаж тепло-технічного обладнання для виробництва виробів із скла;
   - виготовлення пива, вина, алкогольних (в тому числі коньячних) та тютюнових виробів;
   - здійснення операцій з металобрухтом, переробка кольорових та чорних металів;
   - здійснення збирання, заготівлі, переробки, купівлі та продажу брухту та відходів кольорових металів в Україні;
   - здійснення збирання, заготівлі, переробки, купівлі та продажу брухту та відходів чорних металів в Україні;
   - видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, розробка, виготовлення та реалізація виробів з їх використанням;
   - збирання та переробка рідких та твердих відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння та їх брухту;
   - видобування, виробництво й використання радіоактивних речовин та джерел іонізуючого випромінювання, переробка та поховання радіоактивних відходів;
   - виготовлення, зберігання та реалізація парфумерної та іншої продукції власного та закордонного виробництва;
   - виробництво промислових товарів народного споживання, виготовлення програмних продуктів;
   - виготовлення та реалізація ветеринарних медикаментів та препаратів;
   - виготовлення та реалізація медикаментів та обладнання;
   - виробництво, фасовка та розфасовка кондитерських виробів та інших харчових продуктів та харчових добавок;
   - виробництво, ремонт і реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду; створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів;
   - виробництво та ремонт комп'ютерної, аудіо, відео техніки, засобів зв'язку іншої електроніки тощо;
   - виготовлення програмних продуктів (інформаційних баз даних, бухгалтерських та облікових СУБД, програм оптимізації виробничих процесів, тощо);
   - виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, харчових продуктів;
   - закупівля, перевезення, схов, реалізація нафти, нафтопродуктів, газу природного, газового конденсату, продуктів нафтохімії, екпортні та імпортні операції;
   - виробництво та реалізація іграшок, напівфабрикатів, виробництво та реалізація виробів з бетону, метала, дерева;
   - виробництво та розфасування матеріалів для будівництва /спеціальні герметизуючі, клеючі сполуки;
   - операції з нерухомістю (купівля, продаж, оренда);
   - виконання робіт пов’язаних з дезінфекцією, дератизацією тощо;
   - продаж, торгівля природним та скрапленим газом та іншими енергоресурсами;
   - пошук (розвідка) родовищ корисних копалин, виконання інженерно-вишукуваних робіт для об'єктів енергетики, державного зв'язку, оборонного комплексу, а також для газопроводів, магістральних трубопроводів, мостів, тунелів, електростанцій, аеропортів, морських портів, які виконуються на територіях, що піддаються дії сейсмічності, а також карстоутворенню, підтопленню, осіданню іншого типу, зсувам, обвалам;
   - експлуатація родовищ корисних копалин;
   - асистуюча діяльність;
   - виготовлення і реалізація хімічних речовин;
   юридичні, охоронні та інші послуги:
   - проведення соціологічних досліджень, опитувань громадської думки, підготовка та друк відповідних аналітичних матеріалів;
   - надання послуг по замитненню та розмитненню вантажів;
   - надання брокерських послуг в тому числі послуг ліцензійних митних, консигнаційних складів;
   - надання послуг радіозв’язку (з використанням радіочастот);
   - надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих об’єктів);
   - технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації;
   - надання консультацій і роз'яснень з юридичних питань, усних і письмових довідок по законодавству;
   - складання заяв, скарг та інших документів правового характеру;
   - здійснення представництва інтересів громадян, підприємств і організацій за дорученням у суді та інших державних органах;
   - дослідження українського та закордонних ринків;
   - організація мереж кабельного телебачення, комп'ютерних мереж;
   - надання послуг внутрішньодержавного та міжнародного зв'язку;
   - здійснення представництва громадян та захист їх прав і законних інтересів у радах народних депутатів, їх виконавчих та розпорядчих органах, а також в державних та інших організаціях;
   - надання послуг, пов'язаних з охороною державної власності, крім окремих особливо важливих об'єктів, перелік яких визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, та іншої власності , а також охороною громадян;
   - виробництво, монтаж, ремонт, профілактичне обслуговування засобів охоронної та пожежної сигналізації;
   - надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
   - надання охоронних послуг пов'язаних із супроводженням вантажів на усіх видах транспорту;
   - використання спеціальних технічних засобів при наявності відповідних дозволів;
   - судово-експертна діяльність;
   - юридична практика;
   - надання послуг по створенню та реєстрації підприємств та організацій;
   медико-виробнича діяльність:
   - виготовлення та реалізація ветеринарних медикаментів і препаратів;
   - виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
   - здійснення ветеринарної практики;
   - здійснення медичної практики;
   - вирощування, переробка та реалізація лікарської та косметичної сировини і препаратів на її основі:
   - виробництво медичної техніки;
   - надання медичних послуг з використанням традиційних та нетрадидійних методів лікування, надання ветеринарних послуг;
   - виявлення радіонуклідів, пестицидів та інших шкідливих хімичних речовин в біологічних системах і об’єктах навколишнього середовища та їх знешкодження;
   - розробка та впровадження експрес-методів діагностики стану імуно-біологічних систем та корекція імунодефіцитів людини;
   - виробництво предметів санітарії та миючих засобів;
   - оптове та роздрібна торгівля медикаментами, фармацевтичними та ветеринарними препаратами, стоматологічними засобами та предметами санітарії і косметичними виробами, зареєстрованими фармакологічним комітетом МОЗ України та дозволеними для реалізації через аптечну мережу;
   - створення стандартів на основі синтезу частин хімічних речовин з метою використання для контролю забрудненості об'єктів навколишнього середовища;
   - розробка та впровадження технології одержання екологічно чистої продукції та води для пиття;
   - відкриття санаторно-курортних та реабілітаційних центрів, таборів відпочинку для дітей та людей похилого віку;
   - надання послуг у галузі нетрадиційної медицини;
   - виготовлення та реалізація медикаментів та обладнання, експортні та імпортні операції;
   роботи з дорогоцінними металами та камінням:
   - видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
   - виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
   - виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
   - збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоціного каміння;
   - вилучення дорогоцінних металів з надр і відходів гірничо-збагачувального або металургійного виробництва з одержанням концентратів та інших напівпродуктів, що містять дорогоцінні метали;
   - вилучення дорогоцінного каміння з руд або пісків та його сортування;
   - виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння або таких, що містять у собі дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, з наступною їх реалізацією чи без неї;
   - виготовлення виробів, що не містять у собі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, в процесі їх виробництва використовуються дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння;
   - виготовлення ювелірних виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння з їх наступною реалізацією чи без неї;
   - виготовлення монет, державних нагород, відзнак тощо з використанням дорогоцінних металів;
   - виготовлення зубних протезів з дорогоцінних металів;
   - виготовлення, обробка дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, у тому числі огранку діамантів та їх оцінку;
   - виготовлення інструменту та інших виробів технічного призначення з природних алмазів;
   - виготовлення виробів при проведенні науково-дослідних робіт з використанням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
   - реалізацію (оптову, роздрібну) дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, ювелірних та інших побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, сировини природних і технічних алмазів;
   - реалізацію ювелірних та інших побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння прийнятих на комісію, під заставу, скуплених у населення;
   - збирання, первинну переробку, переробку твердих і рідких срібломістких відходів;
   - збирання, первинну переробку, переробку брухту і відходів дорогоцінних металів від списаної електронної техніки, виведеного з експлуатації обладнання, приладів, комплектуючих виробів, деталей тощо;
   - афінаж дорогоцінних металів, тобто процес очищення вилучених дорогоцінних металів від домішок і супутніх компонентів, доведення дорогоцінних металів до рівня, що відповідає державним стандартам і технічним вимогам, що діють на території України або міжнародним стандартам;
   - збирання, вилучення дорогоцінного каміння з відпрацьованих або виведених з експлуатації інструментів та інших виробів технічного призначення, а також з відходів, що містять дорогоцінне каміння;
   - рекуперація дорогоцінного каміння, тобто вилучення дорогоцінного каміння з відпрацьованих або виведених з експлуатації з інших причин інструментів та інших виробів технічного призначення, а також з відходів, що містять дорогоцінне каміння, з наступним доведенням (очищенням) до рівня, що відповідає технічним умовам або класифікатору алмазів.
   діяльність у галузі торгівлі:
   - оптова торгівля промисловими та господарчими товарами, роздрібна торгівля промисловими та господарчими товарами, експортні, імпортні операції;
   - оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами та товарами для будівництва, експортні, імпортні операції;
   - роздрібна та оптова торгівля паливно-мастильними матеріалами;
   - поставка, збут, реалізація запчастин сільськогосподарської техніки;
   - роздрібна, оптова торгівля промисловим та технологічним обладнанням;
   - оптова торгівля харчовими продуктами, роздрібна торгівля харчовими продуктами;
   - оптова, роздрібна торгівля, експортні та імпортні операції з металами та металобрухтом;
   - оптова та роздрібна торгівля пивом, слабоалкогольними напоями;
   - оптова та роздрібна торгівля виробами із скла, виробами з полімерів;
   - оптова торгівля іграшками, продуктами хімічної промисловості та сировиною;
   - виробництво та реалізація виробів з бетону, метала, дерева;
   - оптова торгівля іграшками, лісоматеріалами;
   - зовнішньоекономічна діяльність;
   - посередницька діяльність;
   - організація магазинів, торгових центрів та пунктів фірмової торгівлі, ресторанів, кафе, барів тощо;
   - організація торгівельних підприємств та підприємств громадського харчування, комісійна торгівля;
   - оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами;
   - оптова, роздрібна торгівля та реалізація, виробництво, переробка та заготівля нафтопродуктів, сільськогосподарської і харчової продукції;
   діяльність у галузі автосервісу та ремонту транспорту:
   - організація технічного, сервісного обслуговування сільськогосподарських, інших машин та техніки;
   - ремонт та технічне обслуговування всіх видів автотранспортних засобів (легкових та вантажних автомобілів, автобусів, мотоциклів, тощо);
   - фарбування, кузові роботи;
   - зварювальні роботи;
   - миття автотранспортних засобів, хімічна чистка, автокосметичні роботи, тощо;
   - шиномонтаж, балансування та діагностика;
   - ремонт та регулювання паливної системи;
   - встановлення та ремонт всіх видів автосигналізації, автоаудіотехніки, іншої автомобільної електроніки;
   - тонування скла;
   - врізання люків;
   - встановлення та ремонт кондиціонерів та інших засобів кліматоконтролю;
   - встановлення та ремонт автомобільних холодильників та інших засобів спеціального обладнання;
   - виробництво запасних частин;
   - оптова та роздрібна торгівля запасними частинами в тому числі власного виробництва;
   - оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами всіх видів;
   - оптова та роздрібна торгівля автокосметикою, фарбами, мастилами, присадками, іншими супутніми товарами;
   - автозбут;
   - оптова та роздрібна торгівля автоаудіотехнікою, автосигналізаціями, іншою автомобільною електронікою;
   - оптова та роздрібна торгівля покришками, камерами, колесними дисками на всі види автотранспортних засобів;
   надання туристичних послуг:
   - організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні (іноземний туризм);
   - організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм);
   - організація туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм);
   - екскурсійна діяльність;
   - організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації туристичних кадрів;
   - організація співробітництва з зарубіжними країнами та міжнародними організаціями, участь в міжнародних програмах розвитку туризму, розробка та укладання міжнародних двосторонніх і багатосторонніх договорів у галузі туризму.
   діяльність у галузі освіти:
   - надання послуг для одержання загальної середньої, спеціальної та професійної, вищої освіти;
   - надання послуг для одержання освіти з видачею диплому державного зразка;
   - організація курсів бухгалтерів, курсів іноземної мови, курсів ділового етикету, курсів секретарів-референтів, тощо;
   діяльність у галузі реклами, видавництва, інформації та маркетингових досліджень:
   - надання рекламних послуг;
   - надання послуг інформаційного та консалтингового характеру, з використанням сучасних комп'ютерних інформаційних технологій, в тому числі власного виробництва;
   - організація і проведення виставок, ярмарок, фестивалів, конкурсів, лотерей, конференцій, семінарів, шоу, аукціонів та участьу них;
   - організація видавничої діяльності, друкування книг, газет, прес-релізів, постерів та іншої поліграфічної продукції;
   - організація студій аудіо і відео запису;
   транспортні послуги:
   - надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів повітряним транспортом;
   - надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
   - надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування;
   - надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;
   - надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
   - агентування і фрахтування морського торговельного флоту;
   - виконання авіаційно-хімічних робіт;
   - транспортно-експедиційні та експедиторські послуги;
   інша діяльність:
   - посередництво у здійсненні фінансових операцій;
   - впровадження прогресивних форм забезпечення матеріально-технічними ресурсами споживачів, в тому числі лізинг;
   - надання послуг з обміну валют на підставі агентської угоди з банківською установою;
   - надання послуг з оформлення та реєстрації документів про право власності на квартири (будинки) та інші об’єкти нерухомості;
   - розробка та практичне здійснення спільних з іноземними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;
   - сприяння залученню іноземних інвестицій на територію України;
   - посередництво у працевлаштуванні на території України;
   - посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
   - управлінське консультування, підготовка фахівців в галузі підприємницької діяльності, надання інформаційно-консультаційних послуг;
   - наукові дослідження, пов'язані із створенням і використанням космічної техніки та технологій (крім ракет-носіїв);
   - продаж авіа, залізничних, морських та автобусних квитків, організація пунктів продажу білетів та білетних кас;
   - створення нової техніки та технологій, розробка програмного забезпечення;
   - тиражування, продаж, прокат відео та аудіо касет;
   - створення обладнання, що забезпечує підвищення ефективності виробництва, збереження природних та трудових ресурсів, зниження забруднення навколишнього середовища;
   - розробка, випробування, виробництво та експлуатація космічних апаратів і їх складових частин, наземної космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегменту супутникових систем, за винятком систем радіомовлення;
   - передавання, отримання, розповсюдження та використання даних з космічних об'єктів, крім питань віднесених до компетенції національної ради України з питань телебачення та радіомовлення;
   - надання космічних послуг, в тому числі за переліком затвердженим КМУ;
   - переробка та зберігання донорської крові та її компонентів, їх реалізація та виготовлення препаратів з них
   - фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
   - побутові послуги населенню;
   - виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового;
   - збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
   - заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
   - операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
   - організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей;
   - розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
   - проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
   - постачання природного газу за регульованими та за нерегульованими цінами;
   - виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;
   - виробництво особливо небезпечних хімічних речовин;
   - проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об’єктів;
   - проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежо-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;
   зовнішньоекономічна діяльність:
   - зовнішньоекономічна торгівля товарами, надання послуг, виконання робіт, посередницька зовнішньоекономічна діяльність;
   - зовнішньоекономічна діяльність;
   - трансфер передових технологій на український ринок та ринки інших країн;
   - виконання брокерських та дилерських робіт, надання агентських послуг;
   Види діяльності, які потребують спеціального дозволу можуть здійснюватись тільки при наявності такого дозволу (ліцензії) відповідних державних установ.
   
   5. ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ
   5.1. Здійснюючи зовнiшньоекономiчну дiяльність Товариство користується в повному обсязi правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України.
   5.2. У сфері зовнішньоекономічної діяльності Товариство здійснює:
   - експорт товарів власного виробництва;
   - експорт товарів не власного виробництва без переходу права власності;
   - експорт товарів не власного виробництва з переходом права власності;
   - імпорт товарів для власних потреб;
   - імпорт товарів не для власних потреб без переходу права власності;
   - імпорт товарів не для власних потреб з переходом права власності.
   
   6. СТАТУТНИЙ ФОНД
   6.1. За рахунок … вкладів Учасникiв у Товаристві формується Статутний фонд в розмірі … (…) гривень; частки Учасників у Статутному фонді розподіляються відповідно до Установчого договору про створення та діяльність Товариства вiд ..2002 року.
   6.2. Учасник Товариства може за згодою решти Учасників уступити свою частку (її частину) іншим Учасникам або третім особам. Учасники Товариства мають переважне право придбання частки (її частини) Учасника.
   Передача частки (її частини) Товариству та третім особам можлива тільки після повного внесення вкладу Учасником.
   При передачі частки (її частини) третій особі відбувається перехід до неї всіх прав та обов'язків Учасника Товариства.
   6.3. Змiна розміру Статутного фонду здійснюється за рiшенням Зборiв Учасникiв Товариства.
   6.4. Збiльшення Статутного фонду Товариства проводиться шляхом внесення Учасниками Товариства додаткових вкладiв та iншими засобами, згідно чинного законодавства та набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.
   6.5. Статутний фонд Товариства може бути зменшений за рiшенням Зборiв Учасникiв, але не меншим, нiж встановлений чинним законодавством України мiнiмальний розмiр статутного фонду для Товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю.
   Зменшення Статутного фонду Товариства при наявностi заперечень кредиторiв Товариства не дозволяється. Рішення Товариства про зменшення його Статутного фонду набирає чинності через 3 місяці після державної реєстрації і публікації про це у встановленому законодавством порядку.
   
   7. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ МАЙНА. РЕЗЕРВНИЙ ФОНД
   7.1. Майно Товариства становлять основнi фонди та оборотнi кошти, а також iншi цiнностi, вартiсть яких вiдображається в самостiйному балансi Товариства.
   7.2. Товариство є власником:
   - коштiв, що передані йому Учасниками у власнiсть;
   - продукцiї, виробленої та послуг, наданих Товариством у результатi господарської дiяльностi;
   - інших одержаних доходiв, а також iншого майна, набутого на законних пiдставах.
   7.3. Товариство утворює резервний (страховий) фонд в розмірі 25% Статутного фонду. Резервний фонд формується за рахунок щорічних відрахувань, розмір яких складає 5% від суми чистого прибутку. Товариство може використовувати кошти Резервного фонду на додатковi витрати, на заходи щодо розробки та впровадження нових перспективних програм, поповнення нестачi власних оборотних коштiв, покриття збиткiв вiд зниження цiни продукцiї i на iншi цiлi.
   За рiшенням Зборiв Учасникiв Товариства частина коштiв Резервного фонду може бути використана на оплату працi з компенсуванням їх в наступному перiодi з фонду оплати працi.
   Товариство в праві на підставі договорів про надання асистуючих послуг створювати резервний фонд.
   
   8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ
   8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень вiд господарської дiяльностi пiсля покриття матерiальних та прирiвняних до них витрат, а також сплати податків та інших обов'язкових платежів, що встановлені чинним законодавством України.
   Чистий прибуток, одержаний пiсля зазначених розрахункiв, залишається у власності Товариства та розподiляється мiж його Учасниками пропорцiйно розмiрам часток в Статутному фондi згiдно з рiшенням Зборiв Учасникiв. Термiн розподiлу та виплати прибутку встановлюється згiдно з рiшенням Зборiв Учасникiв.
   8.2. Збитки, що можуть виникнути в процесi дiяльностi Товариства, покриваються за рахунок коштiв Резервного фонду.
   
   9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ
   9.1. Вищим органом Товариства є Збори його Учасникiв. Вони складаються з Учасникiв Товариства або призначених ними представникiв.
   9.2. Учасники мають право призначити для роботи в Зборах Учасникiв своїх представникiв. Представники можуть бути постiйними, або призначеними на певний термін. Учасник має право у будь-який час замiнити свого представника, повідомивши про це решту Учасникiв Товариства. Учасник має право передати свої повноваження в Зборах iншому Учаснику чи його уповноваженому представнику.
   Учасники мають кiлькiсть голосiв, пропорцiйну розмiру їх часток у Статутному фондi. Збори Учасникiв Товариства обирають Голову Товариства.
   Збори Учасникiв правомочнi приймати рiшення з будь-яких питань дiяльностi Товариства.
   9.3. Порядок прийняття рiшень Зборами Учасникiв
   Збори Учасникiв вважаються правомочними, якщо на них присутнi учасники, що володіють у сукупності більш як 60% голосів.
   Брати участь у Зборах з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органiв, якi не є Учасниками Товариства. Учасники Зборiв, якi беруть участь у Зборах, реєструються з зазначенням кiлькостi голосiв, яку має кожний Учасник. Цей перелiк пiдписується Головою та секретарем Зборiв.
   Будь-хто з Учасників Товариства вправi вимагати розгляду будь-якого питання на Зборах Учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку Зборів.
   Допускається прийняття рiшень методом опитування. У цьому разi проект рiшення або питання для голосування надсилається Учасникам, якi повиннi у письмовiй формi сповiстити щодо нього свою думку. Протягом 10 днiв з моменту одержання повiдомлення вiд останнього Учасника голосування всi вони повиннi бути проiнформованi Головою про прийняте рiшення.
   Голова Зборiв Товариства органiзує ведення протоколу. Книга протоколiв має бути в будь-який час надана Учасникам Товариства. На їх вимогу повиннi видаватися засвiдченi витяги з книги протоколiв.
   9.4. Перiодичнiсть скликання Зборiв Учасникiв Товариства.
   Збори Учасників скликаються не рiдше двох разiв на рік. Позачергові Збори Учасників скликаються Головою Товариства, на вимогу виконавчого органу чи ревізійної комісії у випадках, що передбачені цим Статутом, рішенням Зборів Учасників.
   Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 20 вiдсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Зборів у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днiв Голова Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправi самi скликати Збори Учасникiв.
   9.5. Про проведення Зборів Учасники повідомляються усно чи письмово із зазначенням часу i мiсця проведення Зборiв та порядку денного. Повiдомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днiв до скликання Загальних зборiв. Будь-хто з Учасникiв Товариства вправi вимагати розгляду питання на Зборах Учасникiв за умови, що воно було ним поставлене не пiзнiш як за 25 днiв до початку Зборiв. Не пiзнiш як за 7 днiв до скликання Загальних зборiв Учасникам Товариства повинна бути надана можливiсть ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного Зборiв.
   9.6. Компетенцiя Зборiв Учасникiв Товариства
   До виключної компетенцiї Зборiв Учасникiв належать:
   а) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження планiв та звiтiв про їх виконання;
   б) внесення змiн до Статуту Товариства;
   в) обрання та вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї;
   г) затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, включаючи його дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва; затвердження звiтiв i висновкiв ревiзiйної комiсiї, порядку розподiлу прибутку, строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів); визначення порядку покриття збиткiв;
   д) створення, реорганiзацiя i лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень про них;
   е) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органів управління Товариства;
   є) затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення його органiзацiйної структури;
   ж) визначення умов оплати працi посадових осiб органів управління Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;
   з) затвердження договорiв (угод), укладених на суму що перевищує 100000 (сто тисяч) грн., або еквівалентну суму в іншій валюті;
   и) прийняття рiшення про припинення дiяльностi Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу;
   i) вирiшення питання про придбання Товариством частки Учасника;
   ї) затвердження порядку розподiлу та використання прибутку, нормативiв та порядку утворення фондiв Товариства;
   к) виключення Учасника з Товариства;
   л) призначення та звільнення Директора Товариства;
   м) встановлення розмiру, форми i порядку внесення Учасниками додаткових вкладів до Статутного фонду.
   З питань, зазначених у пунктах “а”, “б”, а також при вирішенні питання про виключення учасника з Товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 % загальної кількості голосів учасників товариства, а з інших питань – простою більшістю голосів. Учасник, про виключення якого йдеться, участi у голосуваннi не бере.
   9.7. Виконавчий орган Товариства
   Виконавчим органом Товариства є Директор, що призначається (обирається) Зборами Учасникiв та здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства в межах своєї компетенцiї.
   9.8. Директор Товариства:
   - розробляє поточнi плани дiяльностi Товариства i заходи, що є необхiдними для вирiшення його завдань;
   - затверджує щорiчний кошторис, штатний розклад i посадовi оклади спiвробiтникiв, встановлює показники, розмiр та строки їх премiювання;
   - затверджує цiни на продукцiю i тарифи на послуги;
   - затверджує нормативнi акти, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами i фiлiями Товариства;
   - приймає на роботу i звiльняє з роботи спiвробiтникiв Товариства, застосовує до них заходи заохочення i накладає стягнення;
   - подає на затвердження Зборiв Учасникiв рiчний звiт та баланс Товариства;
   - забезпечує виконання рiшень Зборiв Учасникiв;
   - приймає рiшення щодо iнших питань поточної дiяльностi Товариства.
   9.9. Директор Товариства має право:
   - розпоряджатися майном Товариства в межах, що визначенi Зборами Учасникiв Товариства;
   - без довіреності дiяти вiд iменi Товариства, репрезентувати його у всiх установах, пiдприємствах i органiзацiях;
   - укладати будь-якi угоди та iншi юридичнi акти, видавати довiреностi, вiдкривати в банках розрахунковий та iншi рахунки;
   - здiйснювати iншi дiї спрямовані на досягнення мети Товариства в межах його компетенцiї.
   9.10. Ревiзiйна комiсiя
   Контроль за дiяльнiстю Директора Товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя, що складається з трьох осiб.
   Порядок дiяльностi Ревiзiйної комiсiї встановлюються Зборами Учасникiв Товариства.
   9.11. Ревiзiйна комiсiя обирається Зборами Учасникiв з їх числа з осіб, що не посiдають керiвних посад в Товаристві.
   Збори Учасникiв можуть достроково переобрати окремих членiв Ревiзiйної комiсiї, а також Ревiзiйну комiсiю в цiлому. Ревiзiйна комiсiя за дозволом Зборiв Учасникiв має право залучати до своєї роботи незалежних експертiв.
   9.12. До завдань Ревiзiйної комiсiї належить перевiрка щорiчного звiту i балансу Товариства, а також iншi питання, що пов'язанi з контролем фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
   Ревiзiйна комiсiя:
   - здiйснює контроль за фiнансовою i господарською дiяльнiстю Товариства;
   - перевiряє вiрнiсть та своєчаснiсть ведення облiку та звiтностi;
   - вимагає вiд посадових осiб Товариства подання усiх необхiдних матерiалiв;
   - користується усiма бухгалтерськими та iншими документами, вимагає особистих пояснень як у письмовiй, так i в уснiй формi;
   - має право брати участь у засiданнi адмiнiстрацiї з правом дорадчого голосу;
   - направляє результати перевiрок, що проведенi нею, Зборам Учасникiв;
   - складає висновок щодо рiчних звiтiв та балансiв, без якого Збори Учасникiв не мають права затверджувати звiт та баланс;
   - має право вимагати позачергового скликання Зборiв Учасникiв, якщо виникла загроза iстотним iнтересам Товариства або виявленi зловживання посадових осiб Товариства.
   9.13. Рiчний звiт та баланс подається Зборам Учасникiв тiльки з висновком Ревiзiйної комiсiї не пiзнiше 1 березня року, наступного за звiтним.
   9.14. Ревiзiйна комiсiя веде протоколи усiх засiдань комiсiї.
   9.15. Товариство за власний рахунок може наймати спецiалiзовану установу для перевiрки i пiдтвердження рiчної фiнансової звiтностi (зовнiшнiй аудит).
   Аудитор ставить свiй пiдпис пiд рiчним звiтом на пiдтвердження його вiдповiдностi iнформацiї щодо реального становища справ в Товаристві.
   
   10. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
   10.1. Трудовий колектив Товариства формується із громадян України та іноземних громадян, які своєю працею беруть участь в його діяльності. Трудова діяльність в Товаристві здійснюється на основі укладених трудових договорів, контрактів, угод а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством, згідно діючого законодавства України.
   10.2.Умови трудових договорів не можуть погіршувати становища найманих працівників цих підприємств порівняно з умовами, встановленими законодавством України про працю.
   10.3.Оплата праці персоналу Товариства визначається кінцевим результатом, особистим трудовим внеском і максимальним розміром не обмежується.
   10.4. Товариство має право за рішенням Зборів Учасників надавати працівникам додаткові пільги за рахунок прибутку.
   10.5.Персонал Товариства приймається на роботу і звільняється Директором Товариства.
   10.б.Трудові відносини з працівниками, які не мають постійного місця проживання в Україні, регулюються відповідними законами або міжнародними договорами України.
   10.7.Діяльність професійних спілок здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
   10.8.Для виконання договірних робіт Товариство може створювати тимчасові підрядні та Інші колективи працюючих та використовувати працю індивідуальних підрядників з залученням виконавців як із сторони, так і з числа працівників Товариства.
   10.9. Товариство гарантує працівникам безпечні умови праці та інші гарантії, передбачені діючим трудовим законодавством.
   10.10. Відносини трудового колективу і Товариства будуються на конструктивній основі. В підприємстві здійснюється самоуправління трудового колективу. Вищим органом самоуправління трудового колективу є загальні збори трудового колективу.
   10.11. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами трудового колективу і їх виборним органом – Радою трудового колективу. Порядок обрання Ради трудового колективу, її повноваження, термін обрання, перелік питань, що входять до їх компетенції, визначається загальними зборами трудового колективу.
   10.12. Повноваження трудового колективу можуть реалізовуватись конференцією або виборними органами трудового колективу, такими як рада трудового колективу, комітет підприємства, страйковий комітет, тощо. Вони обираються таємним голосуванням на загальних зборах або конференції трудового колективу строком на два – три роки не менш як двома третинами голосів. Трудовим колективам надаються повноваження по укладенню колективних договорів розвитку творчих ініціатив працюючих, по участі в організації, нормуванні і оплаті праці, по використанню фондів економічного стимулювання, по покращенню умов і охорони праці, соціально-культурних та житлово-побутових умов працюючих. Трудові колективи за поданням власників або уповноваженому ними органу і профспілкового комітету затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства.
   10.13. Самоврядування трудового колективу Товариства здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства.
   
   11. ОБЛIК ТА ЗВIТНIСТЬ
   11.1. Товариство веде облiк результатiв дiяльностi, веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облiк.
   11.2. Бухгалтерський, оперативний та статистичний облiк i звiтнiсть у Товаристві ведуться згiдно з нормами, що дiють в Українi. Органiзацiя обiгу документiв в Товаристві, його дочiрнiх пiдприємствах, фiлiях та представництвах встановлюється Директором Товариства.
   11.3. Вiдповiдальнiсть за стан облiку, своєчасне подання бухгалтерської та iншої звiтностi покладено на головного бухгалтера Товариства, компетенцiя якого визначена чинним законодавством.
   11.4. Операцiйний рiк встановлюється з 1 сiчня до 31 грудня включно.
   11.5. Рiчний звiт щодо операцiй Товариства та баланс складаються в Товаристві не пiзнiше, нiж через 1 мiсяць пiсля закiнчення операцiйного року i разом з висновком Ревiзiйної комiсiї мають бути поданi на затвердження Загальних Зборiв Учасників, що скликаються не пізнiше як через 2 тижнi пiсля закiнчення термiну для складання звiту.
   11.6. Товариство та посадовi особи його органів управління несуть встановлену законодавством вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть даних, що мiстяться в рiчному звiтi та балансi.
   
   12. ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА
   12.1. Припинення дiяльностi Товариства вiдбувається шляхом його реорганiзацiї (злиття, приєднання, подiлу, видiлення, перетворення) або лiквiдацiї.
   Реорганiзацiя Товариства вiдбувається за рiшенням вищого органу Товариства. При реорганiзацiї Товариства вся сукупнiсть прав та обов'язкiв Товариства переходить до його правонаступникiв.
   12.2. Товариство лiквiдується:
   а) пiсля закiнчення строку, на який воно створювалося, або пiсля досягнення мети, поставленої при його створеннi;
   б) за рiшенням вищого органу Товариства;
   в) на пiдставi рiшення суду або господарського суду за поданням органiв, що контролюють дiяльнiсть Товариства, у разi систематичного або грубого порушення ним законодавства;
   г) на пiдставi рiшення господарського суду в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
   12.3. Лiквiдацiйна комiсiя:
   Лiквiдацiя Товариства проводиться Лiквiдацiйною комiсiєю, а у випадках банкрутства та припинення дiяльностi Товариства за рiшенням суду або господарського суду – Лiквiдацiйною комiсiєю, що призначається цими органами.
   12.4. З дня призначення Лiквiдацiйної комiсiї до неї переходять повноваження по управлiнню справами Товариства. Лiквiдацiйна комiсiя у триденний строк з моменту її призначення публiкує iнформацiю Товариства в одному з офiцiйних (республiканському i мiсцевому) органiв преси iз зазначенням строку подачi заяв кредиторами своїх претензiй, оцiнює наявне майно Товариства, виявляє його дебiторiв i кредиторiв та розраховується з ними, вживає заходiв до оплати боргiв Товариства третiм особам, а також його Учасникам, складає лiквiдацiйний баланс та подає його вищому органу Товариства або органу, що призначив лiквiдацiйну комiсiю.
   12.5. Розподiл коштiв Товариства при його лiквiдацiї
   Грошовi кошти, що належать Товариству, включаючи виручку вiд розпродажу його майна при лiквiдацiї, пiсля розрахункiв по оплатi працi осiб, якi працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками та iншими кредиторами, розподiляються мiж Учасниками Товариства у порядку i на умовах, передбачених законодавством України та Установчими документами, у шестимiсячний строк пiсля опублiкування iнформацiї про його лiквiдацiю.
   12.6. Майно, передане Товариству Учасниками у користування, повертається у натуральнiй формi без винагороди.
   12.7. У разi виникнення спорiв щодо виплати заборгованостi Товариства його грошовi кошти не пiдлягають розподiлу мiж Учасниками до вирiшення цього спору або одержання кредиторами вiдповiдних гарантiй.
   12.8. Час припинення дiяльностi Товариства
   Лiквiдацiя Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою дiяльнiсть, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.
   
   13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
   13.1. Зміни, якi сталися у цьому Статутi i якi вносяться до державного реєстру, пiдлягають державнiй реєстрацiї за тими ж правилами, що встановленi для державної реєстрацiї Товариства.
   13.2. Товариство зобов'язане у встановлений чинним законодавством строк повiдомити орган, що провiв реєстрацiю, про змiни, якi сталися в установчих документах, для внесення необхiдних змiн до державного реєстру.
   
   
   ПIДПИСИ УЧАСНИКIВ:
   
   
   
   

Автор: ualin | Відгуки: 0 | Перегляди: 7215 | 25/12/2010 Бізнес - Устави, засновницькі документи

Ссылка на статью:


Комментарий

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус