ualin.com
Додати статтю | Реєстрація


Інтернет
Автомобілі та мотоцикли
Бізнес
    Гроші, кредити, депозити
    Договіри
    Енергетика
    Жінка на роботі
    Охорона праці
    Перші кроки в бізнесі
    Питання податків
    Протипожежна безпека
    Робота, резюме
    Устави, засновницькі документи
Будівництво, ремонт
Дім та родина
Діти
Захоплення, хобі
Комп'ютери та ПЗ
Красота, імідж, косметика
Медицина та здоров'я
Мода, стиль
Приготування їжи
Психологія та тренінги
Реклама та PR
Релігія, непізнане, окультизм
Реферати, курсові, лабораторні, методички
Собаки, кішки, рибки, птахи
Суспільство та політика
Товари та послуги
Туризм, подорожі
Фітнес, схуднення, дієти
Чоловік та жінка
Программа тренинг-курса «АУРА»  
Как приучить ребенка к горшку легко и непринужденно  
Каталоги статей, їх плюси  
До табору по інтересах  
Якщо батько один  
Звукозапис у польових умовах  
Простота й екзотика китайської кухні  
Вивих ключиці  
Поради мамі дитини штучного вигодування  
Як зустрічати Новий рік 2011 корисні поради для яскравого свята  
Безкоштовне розміщення статей: психологія, тренінги, авто, красота, мода, родина - ualin.com
стиль   ДЖИНСИ   практика   конфликтов   грипп   поверхнева   засіб   рожа   хворобі   Сказ   шкіри   збільшення   вирахувати   Создание   Крим  
Зберегти сторінку Зробити стартовою Відправити другу
 укр
 рус
ДОГОВІР підряду
ДОГОВІР підряду
Замовник доручає, а Підрядчик зобов'язується відповідно до кошторисної документації виконати роботи з монтажу нагрівальної кабельної системи обігріву, надалі за текстом - "Роботи" за адресою


ДОГОВІР підряду № ___
   
   м. Донецьк 23 жовтня 2009року
   
   СТОРОНА 1: Товариство з обмеженою відповідальністю «____________» в особі директора ___________ надалі за текстом - "Замовник", який діє на підставі статуту, та
   СТОРОНА 2: Товариство з обмеженою відповідальністю "___________________", надалі за текстом - "Підрядчик", в особі генерального директора
   ___________________., який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі за текстом разом - "Сторони", уклали цей договір, надалі за текстом - "Договір" про наступне:
   
   СТАТТЯ 1.
   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
   1.1. Замовник доручає, а Підрядчик зобов'язується відповідно до кошторисної документації виконати роботи з монтажу нагрівальної кабельної системи обігріву, надалі за текстом - "Роботи" за адресою: „________________
   1.2. Підрядчик виконує роботи із матеріалів, інших виробів, конструкцій (надалі за текстом - "Матеріалів"), придбаних відповідно до Договору № _________________.
   
    СТАТТЯ 2.
    ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
   2.1. Підрядчик за цим Договором зобов'язаний:
   2.1.1. виконувати Роботи у відповідності до діючих технічних умов і вимог;
   2.1.2. проводити Роботи згідно строку виконання Робіт. За результатом виконання всього обсягу роботи надати Замовнику акт прийому – передачі виконаних Робіт;
   2.1.3. узгоджувати з Замовником кошторис та години виконання Робіт;
   2.1.4. використовувати Матеріали відповідно до їх якісних характеристик та призначення;
   2.1.5. під час виконання Робіт обережно відноситись до майна Замовника;
   2.1.6. надати можливість вільного доступу Замовнику для здійснення технічного нагляду;
   2.1.7. здійснювати в повному обсязі якісне і своєчасне ведення виконавчої документації;
   2.1.8. у разі настання обставин, що загрожують якості та своєчасності виконання Робіт,
   негайно повідомити Замовника про такі обставини;
   2.1.9. здати виконані на якісному рівні Роботи в строк, визначений в Договорі.
   2.2. Замовник за цим Договором зобов'язаний:
   2.2.1. згідно з домовленістю підвести до точок керування напругу живлення 380 В, що розраховано на відповідне навантаження;
   2.2.2. своєчасно забезпечувати представникам Підрядчика допуск у приміщення на час виконання Робіт;
   2.2.3. оплачувати виконану Підрядчиком Роботу в порядку, визначеному статтею 3 цього Договору;
   2.2.6. у разі, якщо обставини, що перешкоджають якості та своєчасності виконання Робіт,
   виникають з вини Замовника, усунути їх та запропонувати Підрядчику переглянути строк
   виконання Робіт тощо;
    2.2.7. прийняти у 3-денний строк виконану Роботу, або в цей же строк вмотивовано відмовити у підписанні Акту прийому - передачі виконаних Робіт, при цьому письмово зазначити перелік виявлених недоліків;
   2.3. Підрядчик за цим Договором має право:
   2.3.1. з письмової згоди Замовника залучати до виконання спеціальних Робіт субпідрядні організації, здійснювати координацію їх діяльності і оплату виконаних ними Робіт;
   2.3.2. вимагати від Замовника виконання своїх обов'язків за цим Договором.
   2.4. Замовник за цим Договором має право:
   2.4.1. здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу і вартості виконуваних Робіт технічній документації, будівельним нормам та правилам.;
   виконуваних Робіт технічній документації, будівельним нормам та правилам, а також використання Матеріалів - стандартам та технічним умовам, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність Підрядчика;
   2.4.2. у разі виявлення недоліків в Роботі встановити Підрядчику строки для усунення цих недоліків.
   2.4.3. вимагати від Підрядчика виконання своїх обов'язків за цим Договором.
   
   
   
    СТАТТЯ 3.
   ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
   
   3.1. Загальна вартість цього Договору складається з вартості Робіт та становить ____________ грн., __ коп. (____________________________) з урахуванням 20% ПДВ.
   3.2. Вартість Робіт за цим Договором сплачується Замовником згідно рахунку-фактурі у розмірі 50% передплати строком у 3 банківські дні з моменту отримання рахунку. Остаточна вартість робіт за цим договором сплачується Замовником впродовж 3 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі виконаних робіт Сторонами.
   
   
   
    СТАТТЯ 4
    СТРОК ВИКОНАННЯ РОБІТ.
   
   4.1 Підрядчик приступає до виконання монтажних Робіт протягом семи календарних днів після виконання п.2.2.1. Договору, що підтверджується актом передачі об’єкта Підрядчику для виконання монтажних робіт.
   4.2. Кінцевий строк виконання Робіт 20 робочих днів з моменту початку монтажних робіт. У разі виникнення обставин, що перешкоджають якості та своєчасності виконання Робіт (в т.ч. погодні умови), строк виконання Робіт за згодою Сторін може бути змінений.
   4.2 Передача повного пакету технічної документації з системи проводиться Підрядчиком після повної сплати вартості цього договору.
   4.3 Терміни проведення робіт можуть бути змінені за погодженням обох Сторін.
   
   
   
   СТАТТЯ 5.
   ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ.
   
    5.1. Підрядчик гарантує якість, що створена в результаті виконання Робіт на строк 2 роки з дати підписання акту виконаних робіт.
    5.2. Підрядчик зобов’язаний протягом десяти днів з моменту отримання письмового повідомлення від Замовника усунути недоліки (дефекти), виявлені в межах гарантійного строку, якщо не доведе, що вони відбулися не з його вини. Усунення недоліків (дефектів) у зазначений строк здійснюється при наявності у Підрядчика технічних можливостей, а також необхідних матеріалів на своєму складі. При відсутності у Підрядчика технічної можливості, а також необхідних матеріалів строк виконання робіт по усуненню виявлених недоліків (дефектів) узгоджується Сторонами додатково, але не може перевищувати сорок днів з моменту отримання Підрядчиком письмового повідомлення про виявлені недоліки (дефекти). При цьому представник Підрядчика протягом трьох днів з моменту отримання письмового повідомлення зобов’язаний прибути для складання акту про виявлені недоліки (дефекти) в результатах Робіт. Якщо представник Підрядчика в зазначений строк не з’явиться для складання такого акту або необґрунтовано відмовиться від підписання акту, такий акт складається Замовником в односторонньому порядку, Акт, складений в односторонньому порядку, може бути визнаний судом недійсним лише у випадку, якщо мотиви відмови іншої сторони від підписання акту визнані судом обґрунтованими.
   
   
   
   
    СТАТТЯ 6.
    ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
   
   6.1. У разі порушення строку виконання робіт Підрядчик сплачує штраф у розмірі
    подвійної облікової ставки НБУ від вартості невиконаних робіт за кожен день прострочення виконання зобов'язання.
   6.2 У разі порушення строків сплати Замовник сплачує пеню у розмірі подвійної
   облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожен день прострочення виконання зобов'язань.
    6.3. У випадку неякісного виконання робіт за цим договором Підрядчик усуває виявлені недоліки у строки та на умовах, що складаються обома сторонами шляхом взаємних консультацій та переговорів.
   
   
    СТАТТЯ 7.
    ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
   
    7.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором у випадку настання та дії обставин, що знаходяться поза межами контролю Сторін, та які Сторони не могли передбачити або запобігти. До таких обставин за цим договором належать: військові дії, незалежно від факту оголошення війни, повстання, стихійні лиха.
    7.2. У випадку настання обставин, визначених п. 7.1. цього Договору, строк виконання зобов'язань відсувається на строк дії таких обставин, але не більше як на шість місяців.
    7.3. Сторони не звільняються від відповідальності по своїх зобов'язаннях, які виникли до настання обставин, визначених п. 7.1.
   
   
    СТАТТЯ 8.
    ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
   
   8.1. Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором підлягають врегулюванню шляхом взаємних консультацій та переговорів.
   8.2. У разі неможливості вирішування розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду в господарському суді у встановленому чинним законодавством України порядку.
   
   
   СТАТТЯ 9.
   СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
   
   9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами з відповідним проставленням печаток та діє до 31.12.2009р., у будь-якому випадку до повного виконання обома Сторонами своїх зобов’язань.
   
   
    СТАТТЯ 10
   ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
   
    10.1. Всі додатки, зміни та доповнення до цього Договору мають бути вчинені в письмовій формі та підписані належним чином уповноваженими на те представниками Сторін, з обов’язковим посиланням на цей Договір.
    10.2. Дострокове розірвання договору може мати місце за угодою Сторін або по підставах, передбаченим чинним законодавством України, з відшкодуванням заподіяних збитків.
    10.3. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсності Договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.
    10.4. Назви статей та розділів цього Договору використовуються лише для зручності та жодним чином не впливають на їх зміст та тлумачення.
   10.5. Цей Договір укладений у двох примірниках українською мовою, по одному для кожної Сторони.
   10.6.„__________________________” є платником податку на прибуток на загальних умовах та платником ПДВ.
   
   
   СТАТТЯ 11
   РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Автор: ualin | Відгуки: 0 | Перегляди: 4703 | 25/12/2010 Бізнес - Договіри

Ссылка на статью:


Комментарий

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус