ualin.com
Додати статтю | Реєстрація


Інтернет
Автомобілі та мотоцикли
Бізнес
    Гроші, кредити, депозити
    Договіри
    Енергетика
    Жінка на роботі
    Охорона праці
    Перші кроки в бізнесі
    Питання податків
    Протипожежна безпека
    Робота, резюме
    Устави, засновницькі документи
Будівництво, ремонт
Дім та родина
Діти
Захоплення, хобі
Комп'ютери та ПЗ
Красота, імідж, косметика
Медицина та здоров'я
Мода, стиль
Приготування їжи
Психологія та тренінги
Реклама та PR
Релігія, непізнане, окультизм
Реферати, курсові, лабораторні, методички
Собаки, кішки, рибки, птахи
Суспільство та політика
Товари та послуги
Туризм, подорожі
Фітнес, схуднення, дієти
Чоловік та жінка
Розтягування перед заняттями спортом. Міфи й правда  
Електрочайник з якого матеріалу працює краще?  
Сексуальна несумісність, чоловіків через це кидають частіше, чим жінок  
ДЕНЬ КЕФІРУ  
Лікування захворювань щитовидної залози за допомогою настойки перстачі білої  
Ручні міксери Robot-Coupe  
Пальми  
Профілактика пристріту  
Важная информация для студентов ДонНУ и ДонНТУ  
УЗД під час вагітності  
Безкоштовне розміщення статей: психологія, тренінги, авто, красота, мода, родина - ualin.com
1756   управління   Runner.   боротися   острова   англ   мануальна   ответы   задачи   область   chandi   продукции   мобильный   виготовлення   земель  
Зберегти сторінку Зробити стартовою Відправити другу
 укр
 рус
ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ ЗНАКУ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ
ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ ЗНАКУ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ
Довіритель доручає, а Повірений зобов'язується здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації в Департаменті інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України і отримання Свідоцтва на знак для товарів і послуг (далі "Знак").


ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ N ___
   НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ ЗНАКУ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ
   
   __________________, надалі іменоване Довіритель, в особі директора ______________., що діє на підставі Устава,
   та ________________________ в дальшому іменований Повірений, що діє на підставі Статуту (при їх подальшому спільному згадуванні іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона"), уклали даний Договір про наступне:
   
   1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
   
   1.1. Довіритель доручає, а Повірений зобов'язується здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації в Департаменті інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України і отримання Свідоцтва на знак для товарів і послуг (далі "Знак").
   1.2. Повірений для отримання Свідоцтва здійснює такі дії:
   1.2.1. Готує, подає заявку на реєстрацію Знака до Українського інституту промислової власності
   (далі "Держпатент"), та веде подальше діловодство
   1.2.2. Отримує Свідоцтво, в разі отримання позитивного рішення та виконаня відповідних дій Довірителем, та передає його останньому.
   
   2. РОЗРАХУНОК І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
   
   .
   
   2.1. За вчинення всіх дій, зазначених у Договорі, Довіритель сплачує на умовах попередньої оплати Повіреному винагороду в розмірі _____________грн без урахування ПДВ. До вартості Договору не включені суми зборів та держ.мита.
    2.2. Повірений починає виконання рабіт після надходження передплати на його рахунок
   2.3. Оплата додаткових послуг Повіреного, пов’язаних з отриманням Свідоцтва і необхідних для цього реєстраційних зборів і мита здійснюється Довірителем згідно з виставленими рахунками Повіреного, дійсних на момент виставлення, а також на підставі нормативних документів.
   2.4. Виконання умов договору оформлюється відповідним Актом. Акт оформлюється на підставі повідомлень та рішень Держпатента або іншого документу з його відміткою про надходження.
   2.5. Збори, пов'язані з виправленням помилок в матеріалах заявки, сплачує та Сторона, що допустила такі помилки.
   
   3 ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
   3.1. Довіритель за цим договором має наступні обов’язки:
   3.1.1. Виплатити винагороду Повіреному в розмірі й у терміни, зазначені в цьому Договорі.
   3.1.2. Надавати Повіреному інформацію і документи, необхідні для вчинення всіх дій, потрібних для державної реєстрації знаку у строк, який не перевищує 7 банківських днів.
   3.1.3. Видати Повіреному від свого імені довіреність на здійснення всіх дій, необхідних для проведення реєстрації Знаку.
   3.1.4. Повідомляти Повіреного в 7-денний термін про зміну найменування, адреси, контактних телефонів Замовника, реорганізацію, передачу прав на Знак іншій особі і надавати копію свідоцтва про реєстрацію чи копію договору про передачу прав.
   3.2. Повірений за цим договором має нступні обов’язки:
   3.2.1 Заздалегідь, у строк не менш ніж 7 банківських днів, запрошувати від Довірителя необхідну інформацію та документи.
   3.2.2. Надавати необхідні консультації з питань підготування інформації та документів.
   3.2.3. Повідомити Довірителя про отримання довідки про прийняття заявки - не пізніше одного місяця з моменту отримання.довідки.
   3.2.4. Повідомляти Довірителя про хід виконання доручення.
   3.2.5. За неможливості проведення державної реєстрації Знаку повідомити про це Довірителю у 15-денний термін від моменту отримання повідомлення про відмову в реєстрації.
   3.2.6. За письмовою згодою оскаржити рішення про відмову в реєстрації Знаку.
   
   
   
   
   
   
   
   4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
   
   4.1. Повірений не несе відповідальності за:
   4.1.1. Шкоду, спричинену незаконним використанням Знаку третіми особами;
   4.1.2. Розголошення інформації, що сталося не з вини Повіреного;
   4.2. Повірений несе відповідальність у розмірі ціни договору, з компенсацією Довірителю усіх понесених витрат, у разі невиконання Повіреним зобов’язань за цим договором, яке сталося з його вини, або у разі його недбалого ставлення до зобов’язань за договором.
   
   5. СТРОК ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ
   
   5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту надходження коштів на рахунок Повіреного і діє до моменту виконання Замовлення.
   5.2. Договір може бути розірвано за ініціативою Довірителя у разі недбалого виконання Повіреним зобов’язань за договором або у разі зміни фінансовго стану Довірителя.
   
   6. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ
   
   6.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу цього Договору, вирішуються шляхом переговорів.
   6.2. У разі неможливості досягнення Сторонами згоди в процесі переговорів, спір підлягає передачі на розгляд та вирішення до господарського суду згідно з вимогам чинного законодавства України.
   
   
   7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
   
   7.1. Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.
   7.2. Повірений є платником єдиного податку.
   
   8. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
   
   
    М. П. М. П
   
   

Автор: ualin | Відгуки: 0 | Перегляди: 5773 | 20/12/2010 Бізнес - Договіри

Ссылка на статью:


Комментарий

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус