ualin.com
Додати статтю | Реєстрація


Інтернет
Автомобілі та мотоцикли
Бізнес
Будівництво, ремонт
Дім та родина
Діти
Захоплення, хобі
Комп'ютери та ПЗ
    Комп'ютер
    Противірусне ПЗ
    Спеціальне ПЗ
    Стандартне ПЗ
Красота, імідж, косметика
Медицина та здоров'я
Мода, стиль
Приготування їжи
Психологія та тренінги
Реклама та PR
Релігія, непізнане, окультизм
Реферати, курсові, лабораторні, методички
Собаки, кішки, рибки, птахи
Суспільство та політика
Товари та послуги
Туризм, подорожі
Фітнес, схуднення, дієти
Чоловік та жінка
Алергія на сперму  
Диетическое питание при хроническом панкреатите  
Новостроящиеся квартиры в Пушкино и вторичное жилье - отличный вариант для инвестиций  
Зима час цікавих ігор зі снігом  
Хват більярдного кия.  
Дружна сімейка (аспидистра)  
Чому маля часто хворіє  
Должностная инструкция администратора.  
Хронічні захворювання й вагітність  
Маски для вій  
Безкоштовне розміщення статей: психологія, тренінги, авто, красота, мода, родина - ualin.com
робіт   isic   перитоніт   АВТОПОКРЫШЕК   розвиток   видалення   едкий   Twitter   кондиц   br-1180   продуктів   мебель   навчання   аналіз   такі  
Зберегти сторінку Зробити стартовою Відправити другу
 укр
 рус
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
В статті розглянуто сучасний стан та можливості використання інформаційних технологій в процесі управління персоналом на підприємстві.
   
   В статье рассмотрено современное положение и возможности использование информационных технологий в процессе управления персоналом на предприятии.
   


Постановка проблеми. В сучасному світі організації розвиваються та виходять на інший, міжнаціональний рівень не тільки завдяки сучасному обладнанню, комп’ютерним технологіям, але й людському капіталу, тобто персонал, який треба мотивувати та стимулювати до роботи. Процес комп’ютеризації та інформатизації поступово проник у всі сфери діяльності підприємства, однак залишається недостатньо вивченим у рамках аспекту мотивації персоналу.
   Аналіз досліджень і публікацій. Як вже було зазначено, на даний момент питання суміжності інформаційних технологій та мотивації персоналу не досліджено у повній мірі, але є ряд публікацій та робіт, що освітлюють цю проблему. Тужилкиною О.В. [1] розглянуто питання можливості та необхідності застосування сучасних інформаційних технологій у роботі HR-служби, зокрема під час підбору, оцінювання, формування комплексу компетенцій, матеріальної та нематеріальної компенсації персоналу. Говядкін І.В. [2] дослідив наявну сукупність інформаційних технологій в управлінні персоналом взагалі. Також торкався цього питання у своїх дослідженнях Богач А.Г. [3] та ін.
   Метою роботи є визначення можливості застосування інформаційних технологій у процесі мотивації персоналу.
   Виклад основного матеріалу. Для автоматизації служби управління персоналом у межах підприємства створюються інформаційні системи (ІС). Зазвичай такі системи позначаються абревіатурою HRMS (Human Resources Management System – системи управління людськими ресурсами). У найповнішому, комплексному варіанті ці системи охоплюють всі рівні управління підприємством – операційний, тактичний та стратегічний; у функціональному розрізі – кадровий облік, розрахунки з персоналом та систему управління трудовими ресурсами, що містить модулі найму та підбору персоналу, оцінки, навчання, розвитку та мотивації персоналу. Усі програмні продукти, які є на озброєнні сучасного HR-менеджера, можна розбити на такі групи: інформаційно-довідкові системи, програми, які автоматизують окремі ділянки в роботі кадрової служби, модулі у складі комплексного продукту для автоматизації підприємства, спеціалізовані комплексні системи [1].
   До переваг запровадження інформаційної системи управління процесом мотивації персоналу можна віднести такі, як:
   - для підприємства: кожен працівник може прикладати зусилля для досягнення певного результату відповідно до визначених корпоративних цілей; результати роботи всіх працівників оцінюються справедливо та рівноцінно; відбувається удосконалення діяльності працівників та розвиток їх здібностей завдяки зворотному зв’язку в аспекті планування діяльності; досягається взаєморозуміння між керівниками і працівниками щодо своїх ролей та цілей;
   - для працівників: результати діяльності працівників вимірюються більш об'єктивно і справедливо; чітко визначаються цілі та завдання, які необхідно виконати кожному працівнику; встановлюються стандарти для вимірювання результатів діяльності та продуктивності праці працівників; формується довгостроковий план розвитку кар'єри працівників [4].
   Серед широкого кола питань, вирішення яких спрощує використання сучасних інформаційних технологій, є мотивація праці персоналу, основним завданням якого є спрямування мотиваційної скерованості працівників у бажаному для підприємства напрямку з метою досягнення певних цілей. Системи компенсації праці на основі компетентності персоналу, якості та своєчасності виконання співробітниками завдань необхідні для розвитку підприємства в умовах високої конкуренції. Прикладом побудови автоматизованої системи мотивації персоналу та управління штатним розписом може слугувати програмний комплекс QPR ScoreCard. Кожний співробітник в системі має певні показники, за які несе персональну відповідальність. Мотивація, наприклад, менеджерів з продажу залежить від обсягу продажу, дебіторської заборгованості та персональних значень індикаторів. Інформація про грошові нарахування повинна бути суворо конфіденційною. Кожному працівникові повинні бути доступні тільки його власні виплати у вигляді фінансових показників. Результати виконання показників діяльності використовуються для розрахунку бонусів та премій залежно від політики компанії. Дані для показників завантажуються автоматично із облікових систем компанії (1С, SAP, Oracle і т.ін.), які, за необхідності та за наявності доступу, можуть бути скореговані вручну через WEB-портал. Співробітники мають доступ до показників, за які несуть персональну відповідальність та за якими розраховується їх квартальний бонус. При цьому можна обмежувати доступ до даних інших співробітників [1].
   Аналітика, зібрана в модулях QPR, подається в наочній графічній формі, зрозумілій як керівникам, так й співробітникам. Керівники мають змогу використовувати ще один принцип ефективної мотиваційної системи – інформованість трудового колективу. Вони можуть конструктивно обговорити із співробітниками сильні та слабкі сторони, сформувати план індивідуального розвитку, приймати рішення, наприклад, про введення того чи іншого співробітника в кадровий резерв чи просування по службі. Співробітникам з низькими показниками система наочно показує шанси збереження їх позицій в підприємстві.
   Логіка автоматизованого розрахунку фінансових результатів для кожного співробітника може бути повністю адаптована до потреб підприємства. У програмному рішенні QPR передбачена інтеграція як з 1С, так й з системами ERP класу (SAP) для отримання первинної інформації [1].
   Взагалі комплексний підхід до інформатизації дозволив створити та впровадити у процес мотивації персоналу та в процес управління взагалі нові правила (табл. 1) [5].
   Для розрахунку бонусів співробітників використовують дані про виконання показників із системи мотивації. На підставі цих даних керівництво отримує можливість планувати бюджети винагороди та пільг для всіх рівнів підприємства та в реальному часі розраховувати прогнозні значення на квартал чи рік для кожного співробітника з максимальною прозорістю.
   У системі мотивації також можна створювати персональні картки співробітників з набором показників, за які співробітник несе персональну відповідальність. За необхідності можна виводити результати роботи кожного співробітника (менеджера з продажу), наприклад, обсяг його продажу.
   Кожний співробітник має можливість доступу до показників через корпоративний WEB-портал, там же він має можливість створювати плани дій, формувати завдання, опубліковувати документи, online-презентації. При цьому система автоматично повідомляє відповідальних за виконання завдань та інших вибраних користувачів по електронній пошті. Відповідальні за виконання завдань, своєю чергою, можуть створювати відповідні завдання. В цьому випадку менеджер отримує по електронній пошті повідомлення про всі зміни.
   Такі показники системи мотивації можуть бути частиною єдиної корпоративної системи показників, наприклад, збалансованої системи показників (Balanced Scorcard - BSC) – системи управління, яка дає змогу керівникам переводити стратегічні цілі компанії в чіткий план оперативної діяльності підрозділів (рис.2).
   Система мотивації персоналу може бути інтегрована з системою штатного розпису.
   Автоматизована система штатного розпису дає змогу: підтримувати зв'язок оргструктури із штатним розписом; встановлювати та простежувати рівні винагороди; аналізувати відповідність посадам з урахуванням медіан ринку та проводити необхідні корегування; змінювати ставки у рівнях оплати та у медіанах з автоматичним перерахунком всієї структури та ін. [1].
   Висновки і пропозиції. Перехід до ринкової економіки вимагає від сучасних підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції і послуг на основі впровадження новітніх технологій, ефективних форм господарювання та управління виробництвом, а також створення ефективної системи мотивації та стимулювання персоналу компанії із забезпеченням безперервного розвитку кадрового потенціалу.
   Таким чином, інформаційні системи мають задовольняти сучасним вимогам: в основі мають бути веб-технології, високий рівень інтеграції з зовнішніми структурами, певний рівень гнучкості, продуктивність, рівень і високий рівень масштабування, надійність і безвідмовність, адекватний рівень вартості установки, супроводження та розвитку.
   Основне завдання автоматизації HR служб може бути вирішене за допомогою програм різного класу та різних виробників, але незалежно від виду інформаційної системи, що використовується підприємством, важливо, щоб ця система відповідала сучасним вимогам до такого виду систем.
   
   Література
   1. Тужилкіна О.В. Інформаційні технології в управлінні мотивацією праці [Електронний ресурс] / О.В. Тужилкіна. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Menegment/2009_647/43.pdf
   2. Богач А.Г. Формування потоків логістичної інформації підприємства на базі використання сучасних ПЕОМ / А.Г. Богач, О.М. Кундеус // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць. – К. - 2005. – № 11. С. 112-121.
   3. Говядкин И. Информационные технологии в управлении персоналом / И. Говядкин // Управление персоналом. – М. - 2008. – № 001. – С. 60–62. 5.
   4. Павлій О.О. Особливості використання інформаційних систем управління персоналом на підприємствах [Електронний ресурс] / О.О. Павлій. – Режим доступу до ресурсу: http://www.economy-confer.com.ua/full_article/1034/
   5. Клевлин А.И. Организация гармоничного производства (теория и практика): Учебное пособие / А.И. Клевлин, Н.К. Моисеева. – М.: Омега-Л, 2003. - 360 с.
   6. Кащеев Р. Balanced Scorecard: новое заклинание или стратегия управления? [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://www.e-xecutive.ru/. - 2009.
   

Автор: nastya-k | Відгуки: 0 | Перегляди: 11053 | 26/05/2012 Комп'ютери та ПЗ - Спеціальне ПЗ

Ссылка на статью:


Комментарий

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус