ualin.com
Додати статтю | Реєстрація


Інтернет
Автомобілі та мотоцикли
Бізнес
Будівництво, ремонт
Дім та родина
Діти
Захоплення, хобі
Комп'ютери та ПЗ
Красота, імідж, косметика
Медицина та здоров'я
Мода, стиль
Приготування їжи
Психологія та тренінги
Реклама та PR
Релігія, непізнане, окультизм
Реферати, курсові, лабораторні, методички
    Іноземні мови
    Інформатика
    Міське будівництво й господарство
    Медицина
    Менеджмент
    Різне
    Соціальна педагогіка
    Страхування
    Теорія грошей
    Функціонально вартісний аналіз
    Хімія
Собаки, кішки, рибки, птахи
Суспільство та політика
Товари та послуги
Туризм, подорожі
Фітнес, схуднення, дієти
Чоловік та жінка
Пальми  
Рациональное питание рожениц и современные подходы к грудному вскармливанию грудного ребенка  
Твої вуста - дві пелюстки гранату  
Самі ранні ознаки вагітності  
ОРВИ - острые респираторно-вирусные инфекции  
Пептиди  
Красуні Бегонії знову в моді  
Йога - джерело здоров’я!  
Як уберегти себе й близьких від грипу  
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВИЗЫ В ИСПАНИЮ (а также в АНДОРРУ) +АНКЕТА!!!  
Безкоштовне розміщення статей: психологія, тренінги, авто, красота, мода, родина - ualin.com
аудит   піроксика   google   весілля   договор   англ   кисн   державної   Web-   Chicco   ІНСТРУКЦІЯ   виробів   2001   Страхование   продуктивність  
Зберегти сторінку Зробити стартовою Відправити другу
 укр
 рус
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ, ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ, ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто інформаційний підхід, як фактор розвитку комунального підприємства. Запропоновано створення Єдиної інформаційної системи комунального підприємства, визначено принципи її роботи й базові елементи.


УДК 004:061.26
   ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ, ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
   
   Чалий О. А., магістр ДонДУУ
   Сидоренко В. В., к. держ. упр.,
    доц., ДонДУУ – наук. керівн.
   
   
   У статті розглянуто інформаційний підхід, як фактор розвитку комунального підприємства. Запропоновано створення Єдиної інформаційної системи комунального підприємства, визначено принципи її роботи й базові елементи.
   
   В статье рассмотрено информационный подход, как фактор развития коммунального предприятия. Предложено создание Единой информационной системы комунального предприятия, определены принципы ее работы и базовые элементы.
   
   Актуальність теми. Ринкова економіка характеризується наявністю конкурентних відносин між окремими економічними суб'єктами. У конкурентній боротьбі вимушені брати участь і підприємства сфери житлово-комунального господарства, а в часності і окремо комунального, які можуть бути розташовані на великій території. Саме тому важливу роль в процесі їх економічної діяльності займає процес оперативного управління, що ґрунтується на передачі і отриманні управлінської, економічної і іншої інформації. Ефективність діяльності підприємств сфери комунального господарства значно підвищує правильно організована інформаційна система, в межах якої важливе значення має комунікаційний механізм. Специфіка його функціонування в інформаційній системі підприємств сфери комунального господарства вимагає подальших досліджень, що і обумовило актуальність даної статті.
   Також актуальність теми обумовлюється тим, що сучасні комп'ютерні розробки практично не застосовуються підприємствами ЖКГ по чотирьом основним причинам:
   По-перше, необхідність значних початкових інвестицій. Співвідношення витрат на обчислювальну техніку і програми зазвичай становить 8:1.
   По-друге, низька зацікавленість окремих підрозділів в підсумках роботи всього підприємства, деколи просто витікаюча з боязні комп'ютерів провідними фахівцями. Адже саме від уміння фахівців володіти "інструментом" і буде залежати кінцева ефективність системи.
   По-третє, відсутність на підприємстві або слабка підготовка та інформованість в даному питанні фахівців, що відповідають за автоматизацію. Зазвичай вони не можуть узагальнити досвід експлуатації інформаційних систем і запропонувати перспективні шляхи їх розвитку.
   По-четверте, мала кількість організацій, які розробляють тиражні системи і знають специфіку галузі ЖКГ. Позначається несумірність між великими витратами на розробку спеціалізованого програмного забезпечення і обмеженим числом його потенційних споживачів у регіоні [4].
   Аналіз останніх досліджень. Теоретичні й практичні питання інформаційного розвитку комунального господарства (КГ) розглянуто в працях А.Косенко, Г.Маслової, В.Усольцева [5, 6] та ін.
   Наявне різноманіття трактування поняття «інформатизація» свідчить про складність проблеми й, оскільки вона вивчається давно, багато аспектів інформаційного розвитку на регіональному рівні вже знайшли своє рішення в літературі [5, 6, 8]. Проте, існують деякі проблемні питання, пов'язані з інформаційним підходом до розвитку комунальних підприємств (КП, оцінкою рівня інформаційної забезпеченості галузі, інформацією як економічним ресурсом, які не знайшли повного відбиття в наукових дослідженнях як українських, так і закордонних учених.
   На сьогоднішній день стає актуальною такі, системи як ГІС - географічні інформаційні системи. Головною істотною характеристикою ГІС є сполучення картографічного образу територіально розосереджених систем з іншими видами інформації (семантичної, нормативної, інженерно-технічної, соціально-демографічної, комерційної та ін.).
   У зв'язку з цим, метою дослідження є визначення принципів роботи і базових елементів Єдиної інформаційної системи (ЄІС) комунального підприємства, виявлення первинних елементів, виділення позитивних наслідків функціонування, а також визначити форми інформаційного забезпечення КП.
   Результати дослідження. У частині прикладної спрямованості дослідження, орієнтація зроблена на створення й визначення основних завдань ЄІС на рівні галузі й регіону в цілому.
   Організаційною основою системи інформаційного забезпечення є створення на базі діючих структур інформаційної підтримки житлово-комунальної сфери єдиного інформаційного середовища. Основний напрямок досягнення цієї мети сьогодні - підвищення ефективності взаємодії її елементів на основі розвитку комунікативних зв'язків.
   Найважливішим принципом, покладеним в основу створення єдиного інформаційного поля в комунальної сфери, повинна стати можливість забезпечення зворотного зв'язку з користувачами. Цей принцип дозволить не тільки поширювати інформацію, але і, отримуючи відгук, своєчасно реагувати на актуальні інформаційні запити. У результаті будуть формуватися різні групи інформаційних ресурсів - від довідкових баз даних та оглядів регіональних моделей управління ЖКГ до проведення бізнес-семінарів для учасників інвестиційних конкурсів.
   Також об'єктами інформатизації КП, мають бути функціональні підсистеми підприємства, ієрархічна структура управління, самі процеси збору, зберігання, передачі й використання інформаційних ресурсів, ГІС-технології, система розрахунково-аналітичних завдань, моделі оцінки ситуації й прогнозування перспектив, типові моделі аварійних ситуацій та ін [1].
   Фінансування та створення ЄІС комунального підприємства, раціонально організувати із залученням не тільки коштів обласного й міського бюджету, але й засобів інвесторів і самого підприємства. Інформаційна система як технологічний комплекс включає в себе кілька специфічних блоків, у тому числі:
   - програмно-технічний комплекс;
   - комунікаційну структуру;
   - централізований банк даних і групу локальних інформаційних банків;
   - блок адміністрування, забезпечення доступу й захисту інформації;
   - блок навчання й саморозвитку.
   ЄІС КП будується на достовірних даних, бере на себе функцію інформаційного забезпечення аналітичних завдань і прогнозів, оцінку фінансового стану, моніторинг тарифів і тарифної політики, участь в інвестиційних проектах, має систему захисту від несанкціонованого доступу.
   Базовими елементами інформаційних систем (ІС) КП можуть стати вже існуючі єдині інформаційно-розрахункові центри, (ЄІРЦ або РКЦ), ГІС-технології, АСОВІ й АСПР, система «Місто», Державний реєстр населення (ДРН) та ін. (рис. 1).
   Ці системи формуються на трьох принципових факторах впливу – це державна регіональна політика, окремі ініціативи органів місцевої влади, інноваційні процеси й реформи в структурі самих підприємств галузі [3].
   
   Рис.1. Структурні блоки інформаційного поля, що формують ІС ЖКГ [3].
   
   Цільовою орієнтацією створення нових інформаційних систем є:
   - підвищення ефективності управління об'єктами КП;
   - забезпечення збалансованого доступу до інформаційних ресурсів;
   - забезпечення ефективної інформаційної підтримки КП;
   - автоматизація технологічних процесів збору, зберігання й надання інформації в рамках створення єдиної інформаційної системи;
   - підтримка прийняття управлінських рішень на підприємстві;
   - оперативний контроль за проведенням робіт з попередження й запобігання аварійних ситуацій на об'єктах;
   - формування надійної і якісної інформаційної бази для рішення за-вдань стратегічного планування й управління розвитком.
   ЄІРЦ являють собою добре налагоджені системи, що володіють досить повною й надійною інформацією й виконуючі функції обробки платіжних документів і грошового обігу за всіма видами комунальних платежів. Найбільш типові їхні завдання: [2].
   Єдина система обробки платежів від населення входить в систему «Місто». Програмний модуль цієї системи включає:
   - ведення нормативно-довідкової інформації (тарифи, пільги, адреси, балансоутримувачі, постачальники послуг);
   - ведення реєстрів послуг, тарифів;
   - ведення обліку (фізичних осіб, нарахувань, повернень, пільг, субсидій, надходжень);
   - підтримка оргструктури (КГ, відділів соціального захисту населення, органів міського управління). [7].
   На сьогоднішній день ще не до кінця оцінено сам факт, що в ЄІС КГ формується наймогутніший і повний банк даних про структуру міста (населення, фірми, просторове розташування, постачальники послуг та ін.). І хоча ведення цієї бази даних вимагає певних витрат, ефект її використання багаторазово їх перевершує, в чому все більше буде переконувати реальний досвід їх експлуатації у регіональному соціально-економічному середовищі.
   Так, ці блоки інформаційного поля створюють велику інформаційну систему, в якій будуть задіяні і підприємства, і споживачі, і інвестори, але для досягнення цього, КП повинне спочатку провести в себе ряд змін.
   Для цього, КП повинне почати вести своє інформаційне забезпечення в наступних формах:
   1. Інформаційні ресурси загального користування: друковані видання, дистанційна освіта, електронні інформаційно-довідкові матеріали і галузеві документи, семінари, конференції;
   2. Консультування (очна та заочна), різні види консалтингу (управлінський, кадровий, фінансовий та ін.);
   3. Програми підвищення кваліфікації (з видачею свідоцтва державного зразка і кваліфікаційного сертифіката);
   4. Аудит, експертиза тарифів.
   З урахуванням зростаючої ролі сучасних інформаційних технологій необхідні заходи щодо розширення доступу підприємств житлово комунальної сфери до глобальної комп'ютерної мережі Інтернет і створюється в рамках цієї концепції інформаційних ресурсів. У зв'язку з цим вважається за доцільне здійснення ряду заходів з організації масового пільгового доступу підприємств комунальної сфери до ресурсу електронної пошти та мережі Інтернет.
   Передбачається надання:
   1. Безкоштовних інформаційних послуг (електронні видання для підприємств КГ, галузеві нормативні документи, інформація про семінарах, конференціях і виставках, "гарячі лінії" підтримки);
   2. Пільгових інформаційних послуг (довідково-інформаційне обслуговування, навчання за програмою підвищення кваліфікації з виїздом в регіони, підготовка і тиражування періодичних і разових друкованих видань за заявкою підприємств житлово комунальної сфери, публікація реклами і розміщення інформації підприємства КГ у галузевій пресі, створення і поширення навчальних програм для підприємців);
   3. Комерційних інформаційних послуг (інформаційне обслуговування з використанням залучених на комерційній основі інформаційних ресурсів і систем, консалтинг з виїздом в регіони, розробка інформаційних систем і програмного забезпечення для підприємства. [9]
   Висновки. в сучасних умовах інформаційний механізм на комунальному підприємстві розвинений не достатньо і характеризується низьким рівнем ефективності, що ускладнює здійснення управлінської діяльності на даних підприємствах. Створення стабільно діючого інформаційного зв'язку між окремими суб’єктами інформаційної взаємодії на підприємстві, дозволяє їм погоджувати подальшу діяльність і підвищувати переваги в конкурентній боротьбі підприємства.
   
   Література:
   
   1. Борейко А. Коммунальная страна // Эксперт. – 2003. – №31. – С.94-96.
   2. Газета Ужгородської міської ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta-uzhgorod.com.p=368.
   3. Димченко О. В. Інформаційний підхід до розвитку житлово-комунального господарства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/kgm_econ/2010_94/staty_94/31-38.pdf
   4. Дронов А.А. О состоянии ЖКХ и перспективах его реформирования /А. А. Дронов // Журнал руководителя и главного бухгалтера ЖКХ -№6-7-2001 – с.49.
   5. Косенко А.П. Исследование факторов инновационного потенциала на мезоуровне // Наукові праці ДонНТУ. – 2005. – №100. – С.12-17.
   6. Маслова Г., Усольцев В. Система информатизации и ее применение в управлении регионом // Экономика Украины. – 2009. – №7 . – С.21-22.
   7. Матросова Е.В., Кудрявцев А.А., Минчев Д.Ю. ЖКХ России: вчера, сегодня, завтра // Реформы ЖКХ. – 2007. – №3. – С.2-12.
   8. Мельник Л.Г. Информационная экономика. – Сумы: ИТД “Университетская книга”, 2003. – 288 с.
   9. Соболевская Е.А. Концепция развития системы информационного обеспечения жилищно-коммунальной отрасли [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.up.mos.ru/ForumGKH/sobol.htm.
   

Автор: Анатолійович | Відгуки: 0 | Перегляди: 7291 | 12/05/2012 Реферати, курсові, лабораторні, методички - Міське будівництво й господарство

Ссылка на статью:


Комментарий

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус