ualin.com
Додати статтю | Реєстрація


Інтернет
Автомобілі та мотоцикли
Бізнес
    Гроші, кредити, депозити
    Договіри
    Енергетика
    Жінка на роботі
    Охорона праці
    Перші кроки в бізнесі
    Питання податків
    Протипожежна безпека
    Робота, резюме
    Устави, засновницькі документи
Будівництво, ремонт
Дім та родина
Діти
Захоплення, хобі
Комп'ютери та ПЗ
Красота, імідж, косметика
Медицина та здоров'я
Мода, стиль
Приготування їжи
Психологія та тренінги
Реклама та PR
Релігія, непізнане, окультизм
Реферати, курсові, лабораторні, методички
Собаки, кішки, рибки, птахи
Суспільство та політика
Товари та послуги
Туризм, подорожі
Фітнес, схуднення, дієти
Чоловік та жінка
Сапоги Угги  
Майстер-Клас. Весела геометрія та перші ігри  
Бездетность — рок или симптом?  
Мокко — легкий підбадьорливий ефект і м'якість традиційного напою  
15 СПОСОБІВ СТАТИ КОРОЛЕВОЮ  
Дитяча коляска Orbit baby  
Договор "Об интеллектуальной собственности и изготовлении продукции"  
Готування браги із цукру й дріжджів  
Яким повинен бути помічник по господарству  
Пілатес ,як він є  
Безкоштовне розміщення статей: психологія, тренінги, авто, красота, мода, родина - ualin.com
персоналом   СИСТЕМИ   Хорс   менеджмент   заболевания   ТОВАРИСТВА   малярія   роды   10-ий   дублянки   киоск   лілія   Простатит   heelys   охране  
Зберегти сторінку Зробити стартовою Відправити другу
 укр
 рус
ДОГОВОР О предоставлении услуг
ДОГОВОР О предоставлении услуг
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы на условиях настоящего договора.


ДОГОВОР № ____
   О предоставлении услуг
   
   г. ____________ « ______» ______ г.
   
   __________________________________, далее по тексту договора «Исполнитель», с одной стороны, и
   __________________________, далее по тексту договора «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:
   
   1. Предмет договора
   1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по _______________________________________, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы на условиях настоящего договора.
   
   2. Условия выполнения договора
   2.1 Заказчик предоставляет Исполнителю в письменной форме заказ на осуществление работ _________________________________ с указанием объема, сроков осуществления работ.
   2.2. В случае невозможности исполнения заказа Исполнитель обязан в течение суток дать письменное обоснование невозможности исполнения.
   2.3 По завершении выполнения работ составляется двусторонний Акт приема-сдачи выполненных работ, подписанный обеими сторонами договора.
   2.4 Стоимость работ определяется сторонами дополнительно и оформляется приложением к договору, являющимся его неотъемлемой частью.
   
   3. Расчеты
   3.1. Оплата за оказанные услуги производится по безналичному расчету в гривнах в течение 10 банковских дней со дня подписания акта приема-сдачи выполненных работ.
   
   4. Ответственность сторон
   4.1. За несоблюдение обязательств оговоренных в абзаце 1 п. 2.2 Исполнитель уплачивает штраф в размере 20% от стоимости невыполненных работ.
   4.2. В случае несвоевременного исполнения обязательств по п.3.1 Договора Заказчик уплачивает пеню в размере двойной учетной ставки НБУ.
   4.3.Положения п.п. 4.1, 4.2 не применяются в случае, если такое несоблюдение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
   
   5. Прочие условия Договора
   5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств по Договору
   5.2 Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из сторон договора.
   
   6. Реквизиты сторон
   Исполнитель: Заказчик:
   

Автор: ualin | Відгуки: 0 | Перегляди: 5181 | 06/04/2011 Бізнес - Договіри

Ссылка на статью:


Комментарий

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус